FME: ‘De Europese dataverordening is een gamechanger voor de technologische industrie’

FME is een voorstander van de vorig jaar gepresenteerde Europese Dataverordening. Echter moet het voorstel volgens de belangenvereniging op een paar punten verbeterd worden, zodat dit niet leidt tot knelpunten in de technologische industrie.

Tags:
schema van gebruik van data in iot context

Digitale technologie en automatisering zijn de norm geworden. Het delen van data is belangrijk voor alle ondernemers die een digitale transformatie doormaken. Met de Europese Dataverordening wil de Europese Commissie de positie van de klant (bedrijven en consumenten) versterken, zodat deze gelijkwaardiger wordt ten opzichte van de leverancier. Daarnaast verwacht de commissie dat de verordening innovatie en concurrentie binnen de EU stimuleert, doordat bedrijfsdata beschikbaar wordt gesteld. Dit zou bovendien leiden tot nieuwe businessmodellen.

Technologische industrie

De technologische industrie kent een aantal unieke eigenschappen op het gebied van datamanagement. Het implementeren van een uitgebreid datamanagement-systeem kan volgens FME aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het vereist investeringen in hardware, software en training van het personeel om het systeem te beheren en te onderhouden.

‘Daarnaast kan de enorme hoeveelheid data die wordt gegenereerd zeer complex zijn om te beheren en te analyseren. Dit kan leiden tot problemen, zoals het verlies van gegevens, onnauwkeurige analyses en foutieve beslissingen.

‘Tenslotte brengt het beheren van grote hoeveelheden gegevens beveiligingsrisico’s met zich mee, waardoor gevoelige bedrijfsgegevens, intellectueel eigendom en klantgegevens in gevaar kunnen komen. Als de gegevens in de verkeerde handen vallen, kan dit leiden tot aanzienlijke financiële schade en reputatieschade.’

Bedrijven zijn niet langer eigenaar van de data

Na inwerkingtreding van de verordening zijn bedrijven bovendien niet langer eigenaar van de data die door hun producten of diensten worden gegenereerd. Gebruikers van deze producten of diensten kunnen data straks opvragen en herhaaldelijk inzetten voor diverse doelen. Bedrijven mogen wel een vergoeding met een kleine marge vragen aan de gebruiker voor het overdragen van data.

Een voorbeeld. Een machinebouwer integreert verschillende sensoren in zijn machine. Noodzakelijk onderhoud aan deze machine kan voorspeld worden op basis van de data die deze sensoren opleveren. In de toekomst kan de gebruiker van de machine deze data beschikbaar stellen aan een derde partij. Deze partij kan vervolgens het onderhoud van de machine op zich nemen of de werking van de machine optimaliseren.

Het voorbeeld toont aan dat de dataverordening significante impact zal hebben op de bedrijfsvoering van ondernemers in de technologische industrie. De Europese Commissie is ervan overtuigd dat product- en procesinnovatie wordt gestimuleerd door grote en kleine bedrijven te laten beschikken over relevante data.

Verbeteringen

Volgens FME moeten er wel een paar zaken verbeterd worden:

  1. De definitie van data moet zo geformuleerd worden dat deze verordening duidelijk alleen van toepassing is op ruwe, onverwerkte gegevens;
  2. De definitie van datahouder en gebruiker dient zo te worden aangepast dat deze beter in overeenstemming is met industriële ecosystemen waarin data samen wordt gedeeld en gebruikt;
  3. Het is noodzakelijk dat een financiële compensatie voor het delen van data tot stand komt op basis van een overeenkomst;
  4. Evenwichtige voorschriften voor productontwerpen;
  5. Solide bescherming van bedrijfsgeheimen;
  6. Ruim baan voor bestaande initiatieven voor industriële standaardisatie.

‘Dit brengt het speelveld van de Europese data-economie in evenwicht. De unieke eigenschappen van het ecosysteem waarin onze leden actief zijn, komen op deze manier beter tot recht. Hierdoor zullen bedrijven met de ontsluiting van bedrijfsdata de innovatie en concurrentie binnen de EU aanjagen.’

Naar verwachting wordt de Dataverordening dit najaar aangenomen door het Europees parlement. In het huidige voorstel staat dat alle bepalingen uit de verordening 24 maanden hierna in werking zullen treden.

Meer informatie geeft de position paper.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *