Onderzoek naar invloed windturbines en windparken op radiodiensten

Het afgelopen jaar heeft Agentschap Telecom signalen gekregen dat windmolenparken de prestaties van radiodiensten zouden kunnen beïnvloeden. Met behulp van een technisch inventariserend onderzoek laat het agentschap onderzoeken of en in welke mate windmolenparken dat het geval zou kunnen zijn.

"De afgelopen jaren zijn het aantal windmolenparken en het frequentiegebruik in Nederland toegenomen. De kans op storingen wordt hierdoor groter.  Met onderzoek wil het agentschap in kaart brengen of windmolenparken de prestaties van radiodiensten beïnvloeden. Ook wil het agentschap weten hoe groot deze invloed is en welke maatregelen je kunt nemen om het mogelijke effect te verkleinen”, zegt Michel Verhagen , hoofd Spectrummanagement bij Agentschap Telecom. "Daarnaast is het vakgebied continu in beweging. Naast eigen onderzoek, zullen ook eerdere Europese onderzoeken grondig worden bestudeerd. Zo kunnen we onze kennis op dit vakgebied vergroten."

Het agentschap voert dit jaar twee onderzoeken uit naar verstoringen van windturbines op radiodiensten. De resultaten van het onderzoek naar de invloed van windmolens op Lofar in de Drentse Monden dat in de zomer zal worden afgerond, worden in dit bredere onderzoek meegenomen. Het bredere onderzoek wordt medio november afgerond.

Lees meer over het onderzoek op Tenderned .