EO

NPR voor gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar gepubliceerd

18 januari 2021 om 11:24 uur

Bij NEN is de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar gepubliceerd. De NPR 7910-1 en -2 geven informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot gas- en stofexplosiegevaar.


Het gaat om de NPR 7910-1 ‘Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar,' gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 en de NPR 7910-2 ‘Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar- Deel 2: Stofexplosiegevaar', gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015. Al in 2018 werden de normontwerpen voor publiek commentaar gepubliceerd. Besloten is echter, na verschillende overleggen met onder andere Inspectie SZW, om de praktijkrichtlijnen in lijn te brengen met het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit, en met name de arbeidshygiënische strategie.

 

Arbeidsomstandighedenwetgeving

NPR 7910 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is de werkgever verplicht van arbeidsplaatsen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. Wanneer er sprake is van explosiegevaar zal het EVD ook een gevarenzone-indeling moeten bevatten.

 

Wijzigingen

Een aantal belangrijke wijzigingen uitgelicht:

  • NPR 7910-1 en -2 zijn in lijn gebracht met de bovenliggende normen, NEN‐EN‐IEC 60079‐10‐1/2:2015 en het Arbeidsomstandighedenbesluit.
  • De definities van de zones en gevarenbronnen zijn in lijn gebracht met de definities van de Europese richtlijn 1999/92/EG*.
  • Toevoeging van het begrip ‘inert gebied’.
  • De ‘bedrijfsduur’ is weggehaald bij de omschrijving van de zones.
  • Werken in een gezoneerd gebied is weggehaald. Dit zal nader worden beschreven in de nieuwe NTA 7914 ‘Explosieve atmosferen - Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied’.
  • Toevoeging van basisvoorbeelden in bijlage A.

 

De tabellen die als voorbeelden in NEN-EN-IEC 60079-10-1 zijn opgenomen, staan niet in NPR 7910-1. Bij het toepassen van de NPR 7910-1, is het verstandig om ook naar de bovenliggende norm te kijken.

Meer info? Ga naar de website van NEN 

 

*RICHTLIJN 1999/92/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD (van 16 december 1999)
betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

 

 

Reacties (1)

Onder het kopje Arbeidsomstandighedenwetgeving staat o.a. de volgende zin geformuleerd:

"Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is de werkgever verplicht van arbeidsplaatsen (!/pz)een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen."<> Vraag PZ: Worden hier de arbeidsmiddelen, althans die in een EX-zone, niet schromelijk vergeten? Dit zijn in de regel nu net de potentiële ontstekingsbronnen. En natuurlijk betreft een zone-indeling uitsluitend een fysieke arbeidsplaats, waar zich een proces (in arbeidsmiddelen/m.n. apparaten, installaties maar ook in en op machines)afspeelt, waarbij sprake is van gevarenbronnen, die de explosieve atmosfeer op de arbeidsplaats genereren. Voor de volledigheid zouden EOL en NEN-NL binnen de kaders en context van genoemde wetgeving voor de volledigheid het arbeidsmiddel m.i. ook moeten noemen. Zone-indeling vooraf = risico-inschatting. Ontstekingsanalyse arbeidsmiddel en gezoneerde arbeidsplaats = risico-inschatting.
Pieter Zijlstra, 21 januari 2021 14:23
 

Gerelateerd nieuws

Spot: on the move

Spot steekt de oceaan over en krijgt een extra arm (video's)

De laatste weken zijn drie Nederlandse instanties aan de slag gegaan met een Spot robothond. Perron038 laat Zwolse studenten zijn nut voor de maak onderzoeken, Antea-medewerkers krijgen er één als collega, en Leica…

Hittebeheersing in fusiereactoren

Hittebeheersing in fusiereactoren

Midden in een fusiereactor is het onwaarschijnlijk heet. Waterstof dat uit dit binnenste ontsnapt, moet op weg naar de wand worden afgekoeld, anders smelt de reactorwand. Differ-onderzoekers ontwikkelden met het EPFL…

Bijgewerkte EU-leidraad over COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor werknemers

Bijgewerkte EU-leidraad over COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor werknemers

Het EU-OSHA heeft de leidraad voor maatregelen om COVID-19 verspreiding op de werkplek te voorkomen, bijgewerkt (28 januari). Er staan voorbeelden in van maatregelen die werkgevers kunnen helpen om bij de uitvoering of…

Webshop

webshop

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Ringspann Benelux BV
Ringspann Benelux BV

Partner in aandrijf- en opspantechniek

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet

Download gratis engineering boeken

A gratis boeken downloaden

 

Agenda

9 maart 2021

Webinar: 10 keer klaar voor Industrie 4.0

Productiebedrijven met kleine series worden geholpen om data uit hun machines te halen en slim te...

10 maart 2021

Webinar: 5G and the Future of Business

A peek into the 5G revolution and what this technology brings to our lives.

23 maart 2021, online

Industrial Ethernet

Kennisdagen over de actuele ontwikkelingen op het gebied van industriële communicatie.

Meer agendapunten »