Nieuwe NEN-EN-IEC 60204

Er wordt wereldwijd hard gewerkt aan een nieuwe NEN-EN-IEC 60204, met de titel ‘Elektrische veiligheid van machines’. Met de nieuwe norm worden de jongste innovatieve industriële installatietechnieken nog beter toepasbaar.

Dat maakt hogere productierendementen haalbaar, met behoud van het in wet- en regelgeving vereiste niveau van veiligheid.

Het stelsel van normen dat van kracht is bij onder meer de Europese Machinerichtlijn wordt – analoog aan de geavanceerde industriële technologie – steeds complexer. Maar door de jongste Europese normontwikkelingen gaan de wereldwijde IEC- en ISO-normen ook steeds meer onderlinge samenhang vertonen.

De nieuwe wereldwijde norm voor de elektrische veiligheid van machines en industriële installaties NEN-EN-IEC 60204-1 is nu, na twee commentaarrondes met 19 internationale vergaderingen, bijna klaar. Na vertaling zal deze nieuwe norm ook bij NEN beschikbaar.

De Nederlandse normcommissie was namens ons land nauw betrokken bij de internationale ontwikkeling van deze herziene norm.

Gids Machinerichtlijn

In verband met de vele wijzigingen in deze en andere industriële normen – samen zijn dat er zo’n 900 – heeft de Europese Commissie voor Ondernemingen en Industrie een nieuwe ‘Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG, 2de editie 2010’ opgesteld. 

Deze zal ook in ons land worden uitgebracht door NEN, net als een nieuwe praktijkgids die op de gewijzigde normen wordt gebaseerd.
Bron: NEN