Nieuwe cijfers lichamelijke overbelasting

Bijna vier op de tien werknemers in Nederland hebben te maken met een vorm van fysiek belastend werk, zoals tillen, duwen/trekken, lastige houdingen of repeterende bewegingen. TNO heeft op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden een factsheet uitgebracht met de nieuwste cijfers. Op basis hiervan is de factsheet van de campagne ‘Hoe TOP werk jij?’ over lichamelijke overbelasting geüpdatet.

Werknemers kunnen door lichamelijke overbelasting gezondheidsklachten en zelfs een beroepsziekte ontwikkelen. Klachten aan spieren, pezen, banden of gewrichten komen veel voor. In 2020 had 42 procent van de werknemers met een nieuwe beroepsziekte hier last van. Van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 23 procent toe te schrijven aan fysiek belastend werk zoals tillen, duwen, lastige houdingen of repeterende bewegingen. Loondoorbetaling bij verzuim met klachten aan het bewegingsapparaat kost jaarlijks 1,8 miljard. Bij de vorige meting was dit nog 1,5 miljard.

Lees meer op: https://www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij