Mexico en Nederland gaan samenwerken op energiegebied

Mexico en Nederland gaan nauwer samenwerken en kennis uitwisselen op energiegebied. Dat zijn de Mexicaanse minister van Energie Georgina Kessel Martinez en minister Maria van der Hoeven in Mexico-Stad overeengekomen. De ministers tekenden onder het toeziend oog van de Prins van Oranje een samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst maakt het mogelijk dat er nauwer wordt samengewerkt en dat er informatie wordt gedeeld. Minister van der Hoeven ziet dankzij de getekende overeenkomst kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven: ‘Eind 2008 is een hervormingsproces in de Mexicaanse energiesector afgerond, waardoor de Mexicaanse markt toegankelijker is geworden voor buitenlandse bedrijven. Nederlandse bedrijven beschikken over kennis die de Mexicanen van pas kan komen. Deze samenwerkingsverklaring helpt Nederlandse bedrijven in hun streven om intensiever samen te werken met Mexicaanse bedrijven.’

  

Klimaatverandering

De overeenkomst, met een looptijd van vijf jaar, is gekoppeld aan een actieprogramma. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarbij het voortouw en zal het Nederlandse bedrijfsleven betrekken bij de verdere uitvoering ervan. Het programma voorziet in een uitwisseling van kennis op het gebied van diepzee-oliewinning, publiek-private modellen in de energiesector, veiligheids- en milieustandaarden, energiebesparing, duurzame technologie, bio-fuels, klimaatverandering en training. Daarnaast zal de uitwisseling zich met name ook richten op het gebied van energy efficiency.

International Energy Forum

De nadruk in de activiteiten ligt in het op maat informeren van Mexicaanse partijen over Nederlandse technologie en beleid. Zo zal het Clingendael International Energy Program een seminar organiseren over het omgaan met de financiële opbrengsten van natuurlijke hulpbronnen. Tevens zullen in 2010 Mexicaanse energie-experts een bezoek brengen aan Nederland. De technische universiteiten in Nederland zullen eveneens een rol krijgen bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Tijdens de ministeriële conferentie van het International Energy Forum in Cancun maart volgend jaar zullen Van der Hoeven en haar Mexicaanse collega Kessel de voortgang van de overeenkomst bespreken.

Minister Van der Hoeven is in het kader van het Staatsbezoek van Koningin Beatrix, de Prins van Oranje en Prinses Máxima in Mexico. Samen met de minister reizen een aantal topbestuurders van Nederlandse bedrijven mee.