Meetsysteem van laserstralen en heliumbellen helpt topschaatsers in jacht op goud (video)

Met het meetsysteem ‘Ring of Fire’ analyseerden TU Delft, NOC*NSF, KNSB en Innovatielab Thialf Nederlandse topschaatsers. Het meetsysteem is vorige week in Heerenveen gebruikt om luchtweerstand rondom bewegende schaatsers te meten en zichtbaar te maken.

De Ring of Fire is een tunnel met daarin duizenden zeepbellen gevuld met helium. De schaatsers rijden daar doorheen. Door de bellen te belichten met een laser en met high speed camera’s heel snel foto’s te maken, is het mogelijk om de exacte luchtstroom rond de rijdende schaatsers in beeld te brengen.

Wouter Terra, onderzoeker van de TU Delft en NOC*NSF: "De Ring of Fire kan als enige meetapparaat ter wereld de exacte luchtweerstand bepalen van een bewegende schaatser. Eerder was het alleen mogelijk om de luchtweerstand in een normale windtunnel te meten, waarbij de schaatser stil staat."

Kamiel Maase, TeamNL prestatiemanager innovatie & onderzoek: ‘’Als NOC*NSF willen we zorgen dat TeamNL alles net even slimmer en beter doet dan de rest van de wereld. Daarom investeren we al jaren in onderzoek en innovatie. Ring of Fire is een prachtig voorbeeld van hoe wetenschap letterlijk naar de sportwereld, namelijk het ijs van Thialf, wordt gebracht. Zo pakken we voorsprong op weg naar de winterspelen van Beijing in 2022.”