Mathworks introduceert adviesservice

MathWorks introduceert een adviesservice voor de implementatie van DO 178-processen. Nu hebben luchtvaartingenieurs nog meer zekerheid dat toepassingen met een hoge integriteit die zijn ontwikkeld met behulp van Matlab en Simulink voldoen aan de DO-normen, zoals DO-178B, DO-178C en DO-331, het ontwikkelings- en verificatiesupplement bij DO-178C en DO-278A over modelgebaseerd ontwerpen.

De adviesservice leert ingenieurs wat de norm inhoudt, laat zien waar de huidige processen tekortschieten, biedt een stappenplan voor een meer geoptimaliseerde samenstelling van processen met behulp van modelgebaseerd ontwerpen en assisteert bij het uitvoeren van dat stappenplan. De adviesservice houdt onder meer in dat MathWorks-consultants de volgende stappen doornemen:

1. Vertrouwd raken met bestaande processen en hulpmiddelen:

beoordeling van het huidige ontwikkelproces van vluchtsoftware, de hulpmiddelen, toepassing, vereiste veiligheidsniveaus (A-E) en planningsdocumenten, waaronder de kwalificatie van hulpmiddelen.

2. Analyse van lacunes:

met de kennis die in stap 1 is opgedaan, worden lacunes geanalyseerd om te inventariseren welke actuele uitdagingen en mogelijke verbeteringen aan de procesefficiëntie, trainingsmogelijkheden en wijzigingen eventueel nodig zijn voor een DO-178-proceskader met modelgebaseerd ontwerpen. Hierbij hoort ook dat een actieplan wordt ontwikkeld met een gefaseerde benadering om de aanbevolen verbeteringen te realiseren.

3. Gerichte instructies:

er worden instructies gegeven om de lacunes te vullen die in stap 2 in kaart zijn gebracht en er volgt een beschrijving van de grondbeginselen van DO-178 en het proceskader voor het gebruik van modelgebaseerd ontwerpen. Er wordt onderzoek gedaan naar de hulpmiddelen om belangrijke ontwikkelingsstappen en verificatieactiviteiten te automatiseren op basis van behoeften, doorgaans inclusief het controleren van modellen, het genereren van programmacode, het controleren van programmacode en het maken van rapporten.

4. Praktische ondersteuning bij implementatie:

de kennis die is verworven in stap 3 wordt toegepast op een specifiek project. Consultants kunnen assistentie bieden bij een breed scala aan onderwerpen, zoals modellen maken, simulatie, programmacode genereren, verificatie, validatie en certificering. Onder de hulp bij certificering en inachtneming van de norm valt ook het voorbereiden van de keten van instrumenten en het genereren of schrijven van documenten zoals de kwalificatie-instrumenten voor PSAC en DO‑178 met de DO Qualification Kit.

De DO Qualification Kit van MathWorks is handig voor de kwalificatie van de instrumenten voor DO-178 en verwante normen. Deze kit bevat documentatie, testcases en procedures voor de kwalificatie van Simulink- of Polyspace-codeverificatieproducten voor projecten die zijn gebaseerd op de DO-178-norm.

De adviesservice voor de implementatie van DO-178-processen vormt een aanvulling op de onlangs geïntroduceerde adviesservice voor de implementatie van ISO 26262-processen voor de ontwikkeling van automobielsystemen met een hoge integriteit.

Bekijk deze MathWorks-webinar voor meer informatie over ondersteuning bij modelgebaseerd ontwerpen voor DO-178: Model-Based Design for DO-178 Using Tool Qualification Kits.