Machines doorlopend optimaliseren zonder productieverlies

Het Smart Industry Fieldlab High Tech Software Cluster (HTSC) start een onderzoeksproject om het mogelijk te maken om machines in productie continu te verbeteren door geverifieerde en gevalideerde software-updates. ‘De beste softwaretechnologieën op het gebied van low-code, digital twinning, machine-data en artificial intelligence zullen op unieke wijze aan elkaar worden gekoppeld’, aldus de leden.

HTSC heeft hiervoor een ITEA3-subsidie gekregen. Dit is een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten dat de consortiumleden ondersteunt met 5 miljoen euro over 3 jaar.

Software-updates

Het installeren van software-updates is gebruikelijk bij veel producten. Toch is het nog uitzonderlijk om een software-update op een productiemachine te installeren. Een dergelijke machine is zo specifiek ontworpen dat updaten veel maatwerk en onderzoek vraagt, waardoor dit erg tijdrovend en moeilijk zonder fouten is uit te voeren. Het gevolg is dat een productiemachine onvoorspelbare tijd stilstaat of productiefouten maakt, wat weer kan leiden tot ontevreden klanten. In de praktijk worden machines daarom zelden geüpdatet, maar worden uiteindelijk geheel vervangen door nieuwe machines. Dit vraagt elke keer een enorme investering in geld, tijd, energie en vormt een belemmering om aan de wereldwijde flexibiliteit van de marktvraag te kunnen voldoen.

Software technologieën koppelen

Om machines door middel van software-updates continu te kunnen verbeteren, is het nodig om een aantal hightech software-technologieën aan elkaar te koppelen. Het low-code platform maakt het eenvoudiger en sneller om besturingssoftware applicaties te ontwikkelen. Een beproefde methode die foutloze code genereert. Met virtual commissioning gebeurt de inbedrijfstelling eerst virtueel. Met formele verificatie methodieken op basis van procesalgebra wordt het mogelijk om alle mogelijke handelingen en situaties vooraf automatisch te verifiëren. De operationele machine-data wordt door AI toepassingen verwerkt. Daarnaast worden ook de gerelateerde low-code ontwerpmodellen gebruikt als input door AI. Deze combinatie geeft een unieke en rijke dataset als input voor analyse van de machineverbetering. Op het lifecycle management platform worden alle wijzigingen en de gerelateerde datasets bijgehouden.

Het consortium bestaat uit verschillende HTSC leden met elk hun eigen expertise; Cordis Automation heeft een low-code platform voor besturingssoftware, KE-works levert haar product lifecycle management platform en TU/e voegt formele verificatietechnologie toe. TNO brengt AI en andere algoritmetechnologieën in en industriepartners Additive Industries en Lely Industries zorgen voor de use-cases en gaan de technologie-combinatie gebruiken om hun machines continu te kunnen verbeteren.

Consortium coördinator Benno Beuting van Cordis Automation,: "Als we deze stap gerealiseerd hebben, staat voor machinebouwers de deur open om updates voor machinesoftware te kunnen aanbieden in de vorm van een servicecontract. Dit gaat het verschil maken in de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie."