Machine- en gereedschapsomzetten flink gedaald

De VIMAG-orderstatistieken over het eerste halfjaar van 2009 zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2008 fors gedaald. Positief is het feit dat de omzetten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 slechts een zeer beperkte daling te zien gaven, wat een indicatie kan zijn voor het bereiken van ‘de bodem’ in orders en omzet.

De orderportefeuille voor gereedschappen bedroeg over het eerste halfjaar van 2009 56,2 miljoen euro, een daling van 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal van dit jaar blijft de daling beperkt tot 1 %. De daling doet zich over de volle breedte van het leveringsprogramma voor, maar wordt het sterkst gevoeld bij de niet-verspanende verbruiksgoederen (-40%). Van de gereedschapomzetten werd 41,1 miljoen euro gerealiseerd met verbruiksgoederen, 3,4 miljoen euro met investeringsgoederen, 10,6 miljoen euro met meetgereedschappen en 1,2 miljoen euro met overige gereedschappen.

De orderportefeuille voor machines bedroeg over het eerste halfjaar van 2009 32,2 miljoen euro, een daling van 66 % ten opzichte van het 1e halfjaar van 2008 (verspanende machines:
– 70%; niet-verspanende machines: -45%). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 daalde de omzet echter met slechts 4%.

In de barometer ‘afnemerssegmenten’ springen de segmenten Medical, Power Generation en Aerospace er positief uit. Hier verwachten veel leden het komende kwartaal nog gelijkblijvende of positieve resultaten. In de sectoren Automotive, Small Part Machining en Dies & Molds verwacht een groot deel van de leden een substantiële daling. De sectie VIMAG verwacht dat de daling in het tweede halfjaar tot stilstand komt en vanaf dat niveau langzaam weer zal stijgen. Gezien de onzekerheid in de kredietverlening en de effecten van eventuele economische groei kan de sectie VIMAG geen concrete verwachtingen voor de rest van 2009 uitspreken.

De VIMAG, een sectie van de Federatie Productie Technologie (FPT), telt ruim 55 leden die machines voor verspanende en niet-verspanende bewerkingen, (hardmetalen) gereedschappen, software en apparatuur voor meet- en besturingstechniek leveren aan de metaalverwerkende industrie in Nederland. De leden van de vereniging vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 1500 fabrikanten.

www.vimag.nl
www.fpt-online.nl