Innovatieprogramma ZorgTech van start

Technologische oplossingen spelen een belangrijke rol bij het verbeteren en betaalbaar houden hiervan de zorg. Veel bedrijven en zorgpartijen die met technologische zorgoplossingen komen, vinden maar moeizaam hun weg in het complexe landschap van verzekeraars, overheden, zorgaanbieders, zorgafnemers en certificering. Het innovatieprogramma ZorgTech wil zorgen dat kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg sneller vinden.

ZorgTech stelt tot en met maart 2021 testvouchers beschikbaar voor innovatieve oplossingen voor zorgvragen. Het testen van zorginnovaties is een cruciale stap voor partijen om de zorgmarkt te kunnen betreden. Omdat veel zorgorganisaties door het coronavirus momenteel andere prioriteiten hebben dan het oppakken van technische innovatieprojecten, blijft voor hen ook later dit jaar budget beschikbaar om aan het innovatieprogramma deel te nemen.

InnovationQuarter, Medical Delta, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Provincie Zuid-Holland en TNO hebben het innovatieprogramma Zorgtechnologie opgezet om bedrijven te helpen hun product naar de markt te brengen.

Meer informatie en aanmelden