Gadget e-brace uitgebreid getest: nog enkele verbeterpunten

De e-brace, de bezoekersgadget op de beurs Electronics & Automation, is uitgebreid getest door Dare in Woerden. De door Metatronics ontwikkelde e-brace moet aan de CE-Markering voldoen. Het maakt voor de CE-Markering niet uit of een product verkocht wordt of gratis wordt weggegeven. Na deze vaststelling bepaalde Dare aan welke richtlijnen het product moet voldoen. Dat blijken er vijf te zijn: de EMC-richtlijn, de R&TTE-richtlijn, de Laagspanningsrichtlijn en de RoHS- (2011-65-EU) en WEEE- (2012/19/EU ) richtlijnen.

De e-brace is getest tegen de emissienorm voor huishoudelijk (EN 61000-6-3) en de industriële norm (EN 61000-6-4) voor immuniteit. De e-brace voldoet aan de zware emissie-eisen voor huishoudelijke omgevingen, dus dat is prima. De gadget blijkt ook te voldoen aan de immuniteitseisen (EN 61000-6-1) voor deze omgevingen. De immuniteitstest (EN 61000-6-2) voor industriële omgevingen bleek echter een brug te ver. Hier werd toch wel ongewenste beïnvloeding waargenomen. Dit houdt in dat de e-brace voldoet aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn maar alleen voor huishoudelijke omgevingen. En daar is het product gelukkig ook voor bedoeld.

R&TTE-testen

De R&TTE-testen voor de e-brace zijn niet door Dare uitgevoerd. Dit was ook niet nodig omdat gebruik gemaakt is van een standaard en al goedgekeurde module. Het is dan overdreven om alles opnieuw  te doen.

Productveiligheidsonderzoek

De Laagspanningsrichtlijn is, anders dan de naam doet vermoeden, een brede productveiligheidsrichtlijn. Zo valt niet alleen naar elektrische veiligheid maar ook thermische, mechanische, chemische en stralingsveiligheid onder deze richtlijn. In het geval van de e-brace liggen de problemen ook niet op het gebied van elektrische veiligheid. Er wordt immers met een veilige spanning (onder de 75 V DC) gewerkt. Een ander misverstand is, dat een onderzoek conform de Laagspanningsrichtlijn eenvoudiger is dan bijvoorbeeld een EMC-test. De veiligheid van een product is echter veel lastiger vast te stellen dan het EMC-gedrag. Dit laatste is eenvoudig ‘pass/fail’ maar wanneer is een product veilig? Dare testte de e-brace tegen de geharmoniseerde norm voor ITE, de EN 60950.

Ook in het geval van een schijnbaar eenvoudig product als de e-brace is er toch een aantal ‘bevindingen’ geconstateerd. Deze liggen juist op de andere terreinen dan waar je dit zou verwachten. Zo moest worden vastgesteld of de brandbaarheid van de toegepaste kunststof (de armband) wel aan de vereisten (UL94-HB of beter) voldeed. Gelukkig kon dit via een testrapport worden vastgesteld. Daarnaast bleek de maximale laadstroom van de batterij hoger te kunnen worden dan de toelaatbare laadstroom. Dit is door de ontwerper aangepast. Een lithiumbatterij kan door een te hoge laadstroom namelijk oververhit raken, gaan branden en zelfs exploderen.

Sinds 2013 is ook de EN 62133 geharmoniseerd. Deze is van toepassing op alle batterijen en accu’s gebaseerd op alkaline of andere niet-zuur elektrolyten en dus van relevant voor de toegepaste batterij. Op dit moment verzorgt de fabriek de certificering.

Verder is er nog de verplichting dat het CE-merk ook daadwerkelijk op het product wordt aangebracht en tevens dient er een informatielabel te zijn. Formeel moet er ook een handleiding aanwezig zijn.

Essentiéle eisen

Er kan worden vastgesteld dat de e-brace aan de essentiële eisen van de EMC- en R&TTE-richtlijnen voldoet. Hopelijk kan het team de bevindingen op het gebied van de productveiligheid nog voor de beurs begint oplossen zodat de CE-Markering dus met recht aangebracht kan worden. Hiervoor moet dan wel eerst een Declaration of Conformity worden ondertekend.

Op de beurs, die plaatsvindt van 2 … 4 juni in de jaarbeurs Utrecht is het resultaat te bekijken . Ook  Dare en Metatronics zijn daar aanwezig.

Kijk hier voor meer informatie over Electronics & Automation 2015 en voor registratie