FME: Politieke moed nodig

FME roept alle partijen in de Tweede Kamer op om politieke moed en besluitvaardigheid te tonen door nog deze week met een pakket maatregelen te komen waarmee de financiële stabiliteit van Nederland wordt gewaarborgd. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “Alleen een brede coalitie kan voorkomen dat Nederland financieel ontspoort, met alle gevolgen voor de economie van dien. Het is een kwestie van ‘Alle hens aan dek!'”

FME benadrukt dat juist nu de blik op de toekomst moet worden gericht en dat daarnaar moet worden gehandeld. De groeikracht mag zeker niet worden aangetast. Bedrijven moeten kunnen blijven innoveren en exporteren; dáár moet economisch herstel vandaan komen. Dat is ook voor behoud van werkgelegenheid van groot belang.  De FME-voorzitter: "Het gaat om de bedrijven en om de mensen die er werken. En om de verdienkracht van ons land."