FME: Investeren in concurrentiekracht hard nodig

De groei in de technologische industrie is tot stilstand gekomen. Zoals verwacht is de economische groei in de tweede helft van 2011 sterk teruggevallen. Het komende half jaar komt de groei zelfs uit op nul. Toch verwachten ondernemers in de technologische industrie over geheel 2012 een lichte groei te kunnen realiseren. Dit blijkt uit de FME-conjunctuurtest voorjaar 2012.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: "De technologische industrie blijft investeren, ondanks de kwetsbare economische situatie. Den Haag moet dat ook doen. Er mag niet worden bezuinigd op de concurrentiekracht van Nederland."

Resultaten tweede helft 2011 – groei valt stil

In de tweede helft van 2011 groeide de technologische industrie met slechts 0,5% ten opzichte van de eerste helft van dat jaar; in die periode bedroeg de groei nog 10,5%. Ook de andere economische indicatoren lieten een scherp dalende trend zien. Zo nam de export slechts met 1% toe. De orders daalden met 2,5%, de productie met 4% en de winstgevendheid daalde met 0,5%. De investeringen door de ondernemingen stegen wel, met 4%.

Over geheel 2012 toch lichte groei verwacht

De eerste helft van 2012 blijft het omzetniveau gelijk aan de tweede helft van 2011. De export zal stijgen met 0,5%, de winstgevendheid met 2,5% en de investeringen zelfs met 5,5%. Ondanks de stagnatie van de omzet in de eerste helft van het jaar, zal de technologische industrie over geheel 2012 een beperkte groei van 1% laten zien. In 2013 neemt die groei toe tot 4%.
Met de stagnatie in de eerste helft van 2012 volgt de technologische industrie de algehele economische trend, hoewel deze sector het nog steeds iets beter doet dan gemiddeld. Het algemeen geldende gebrek aan vertrouwen in de economie leeft ook onder de ondernemers in de technologische industrie. Zij zijn niet optimistisch over het economisch klimaat. Concreet geven ze aan vooral last te hebben van druk op verkoopprijzen en vraaguitval. Ook vinden ze het tekort aan voldoende technisch opgeleid personeel zorgwekkend.

Investeren in concurrentiekracht

De technologische industrie ziet zeker mogelijkheden voor groei, maar benadrukt dat structurele maatregelen noodzakelijk zijn om het volle potentieel te realiseren. FME geeft daarom volop steun aan het ingezette topsectorenbeleid. Ook zullen alle partners handen en voeten moeten geven aan het Masterplan bèta en technologie. Ten slotte bepleiten FME-ondernemers maatregelen om de arbeidsmarkt te moderniseren.

Dezentjé Hamming: "Voor mij staat als een paal boven water dat creativiteit en een vooruitziende blik juist in moeilijke tijden essentieel zijn. Dit kabinet moet de broekriem verder aanhalen, maar ik roep de premier en zijn onderhandelingspartners nadrukkelijk op niet te bezuinigen op onze concurrentiekracht. We moeten blijven investeren in innovatie, in onderzoek en in onderwijs. Dan kunnen we kansen creëren en benutten om de verdienkracht van Nederland te vergroten."

Download hier de volledige FME-Conjunctuurtest