‘Een nieuw geheugen voor opa’

In twee weken tijd hebben zo’n tweeduizend jongeren gedroomd over technologische vondsten die het leven kunnen verbeteren. De dromen werden in veertien steden met een geavanceerde laser geprojecteerd op wolken en gebouwen. De dromen van de jongeren waren vaak origineel en verrassend. ‘Een nieuw geheugen voor opa’, ‘Gekoppelde breinen’, ‘Ontwerpen met gedachten’ ‘Het 3D-printen van organen’ en ‘Muziek voor doven’ is daaruit een kleine greep.

De TU/e startte met de actie ‘Beam your Dream’ de werving voor het nieuwe Bachelor College om een nieuwe generatie ingenieurs te gaan opleiden. Dit Bachelor College start in september dit jaar.

Beam your Dream

Via de site ‘beamyourdream.nl’ konden scholieren een toekomstdroom uploaden. ‘s Avonds werd die droom dan met een sterke laser geprojecteerd op de wolken of op gebouwen. De wensdroom, gesigneerd door de scholier, was vervolgens ook live op het web te zien. Foto’s van de projecties zijn op Facebook geplaatst. De laseractie vond plaats in veertien steden in ons land en is gedurende de campagne ook permanent te zien geweest in Eindhoven. 

Bachelor College

Beam your Dream verbindt persoonlijke toekomstdromen en ambities van scholieren aan de technische studies van het Bachelor College. Het nieuwe bachelorcurriculum bij de TU/e biedt ruimte voor verdieping in een technische discipline of verbreding naar andere technische en niet-technische disciplines. Het bacheloronderwijs combineert academische vorming met gericht toewerken naar een technische master, ondersteund door een persoonlijke studiecoach. Daarnaast worden nieuwe vakken aangeboden op het snijvlak van techniek, maatschappij en bedrijfsleven. Tegelijkertijd wil de TU/e het studiesucces verhogen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de studies. Studenten kiezen hun eigen optimale route en blijven daardoor gemotiveerd.

De start van het Bachelor College sluit aan bij de doelstelling van de TU/e om moderne ingenieurs op te leiden die optimaal bijdragen aan de maatschappij. De verwachting is dat de behoefte aan ingenieurs sterk zal toenemen. Onlangs presenteerden de Nederlandse Topgebieden hun ‘Masterplan Bètatechniek’ om het verwachte tekort van 40 000 bètatechnici te voorkomen. Zij pleitten gezamenlijk voor een hernieuwde impuls aan het bèta en technisch onderwijs in Nederland om hun concurrentievermogen kracht bij te zetten.

De TU/e organiseert Open Dagen voor vwo’ers op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart aanstaande.

Alle ingestuurde dromen zijn te zien op de tijdbalk van de site: http://www.beamyourdream.nl/