Cybersecuritymonitor 2020

Het aantal bedrijven dat een cyberinbraak meldt met data-onthulling als gevolg, is toegenomen de afgelopen vier jaar. Dit geldt vooral voor grotere bedrijven. Dit blijkt uit de CBS Cybersecuritymonitor 2020.

De Cybersecuritymonitor schetst een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen. Dit jaar komt de monitor alweer voor het vierde opeenvolgende jaar uit.

Wat voor maatregelen nemen bedrijven?

De onderzochte maatregelen zijn:

 • anti-virussoftware;
 • methodes voor beoordelen ICT-veiligheid;
 • encryptie van data;
 • ICT-cursus aan ICT-specialisten;
 • logbestanden voor analyse incidenten;
 • network access control;
 • gegevens op andere fysieke locatie;
 • risicoanalyses;
 • beleid voor sterke wachtwoorden;
 • authenticatie via software/besturingssysteem;
 • updaten software/besturingssysteem;
 • VPN internetgebruik buiten het bedrijf.

Grotere bedrijven nemen meer verschillende beveiligingsmaatregelen. Kleinere bedrijven gebruiken wel de gangbare maatregelen zoals anti-virussoftware. Moeilijker toepasbare maatregelen zoals het gebruik van een Virtual Private Netwerk zie je meer bij grote bedrijven. Two factor-authenticatie voor het inloggen bij een bedrijf is de laatste vier jaar flink toegenomen.

Cybersecurityincidenten

Het totaal aantal interne en externe ICT‐veiligheidsincidenten in bedrijven is over de laatste vier jaar afgenomen. De afname in aanvallen van buitenaf is alleen toe te schrijven aan de afname van uitval van ICT‐systemen en vernietiging van data door een aanval van buitenaf. Het aantal meldingen van cyberinbraak waarbij dataonthulling optrad is echter toegenomen. Dit geldt vooral voor grote bedrijven.

Lees de monitor voor een uitgebreid verslag:
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/18/cybersecuritymonitor-2020