Agoria: ‘Brusselse digitale groeibedrijven haalden dit jaar al meer dan 330 miljoen euro op’

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd er ruim 330 miljoen euro geïnvesteerd in Brusselse digitale startups, zo melden technologiefederatie Agoria en het Belgisch centrum voor de technologische industrie Sirris. “Dat is nu al een derde meer dan in heel 2020”, verduidelijkt René Konings, manager van Agoria Brussel.

Brussel telt het grootste aantal startups in België. Goed één derde van de startende bedrijven uit de technologiesector wordt opgericht in het Brussels gewest. In de meeste gevallen gaat het om ondernemers die met een SAAS-businessmodel werken (software-as-a-service). Ze verkopen producten die ze via de cloud en het internet in de markt zetten, al dan niet in combinatie met een hardwarecomponent.

Tijdens de eerste helft van dit jaar vloeide er ruim 330 miljoen euro naar deze Brusselse digitale groeibedrijven. Hiermee zit het gewest goed op schema om de 550 miljoen euro die over heel 2021 werd bijeengebracht te overtreffen. Een verschil met vorig jaar is dat het opgehaalde kapitaal evenrediger verspreid zit over een groter aantal bedrijven, want in 2021 tekenden Collibra (215 miljoen euro) en IbanFirst (200 miljoen euro) voor het leeuwendeel van het opgehaalde kapitaal. Na zes maanden konden de Brusselse tech startups ook al ruim een derde meer extern kapitaal ophalen dan in heel 2020 (214 miljoen euro).

Van start-up naar scale-up

"Het Brussels gewest gaat er qua investeringstempo jaar na jaar sterk op vooruit", vult Expert Digital Innovation & Growth Frederik Tibau van Agoria aan. "Dit wijst er op dat het Brusselse ecosysteem matuurder wordt, en dat een groter aandeel van de bedrijven ook stilaan internationaal een vuist kan maken." Het Brussels gewest telt in België het hoogste aantal digitale startups. Eén van de problemen waar het ecosysteem de voorbije jaren mee geconfronteerd werd, was dat deze bedrijven het moeilijk hadden om door te groeien.

Uit de data van Agoria en Sirris blijkt bijvoorbeeld dat amper 18 procent van de Brusselse tech startups een vestiging opent in het buitenland. In Vlaanderen is dat 67 procent. Het aandeel van de Brusselse startups dat een bedrijf overneemt op de internationale markten (‘acqui-hire’), klokt af op 22 procent. In Vlaanderen is dat 61 procent. "Een succesvolle introductie op het internationale toneel is nochtans dé sleutel tot het doorgroeien van startup tot scale-up", benadrukt Konings.

Scale.Brussels

Agoria wil samen met hub.brussels, het gewestelijk agentschap voor bedrijfsondersteuning, nadrukkelijker inzetten op het ondersteunen van de internationalisatiestrategie van digitale startups via het project scale.brussels.

Om de noden van jonge groeibedrijven beter in kaart te brengen, voerden beide organisaties de voorbije maand een enquête uit bij een vijftigtal Brusselse startups. Daaruit blijkt alvast dat steeds meer van deze jonge digitale bedrijven de internationale stap willen wagen.

Buurlanden Frankrijk en Nederland, maar ook de Verenigde Staten worden door de Brusselse starters naar voren geschoven als toekomstige voorkeurslocatie voor een filiaal. Als het gaat om reeds bestaande verstigingen, zijn de Brusselse starters momenteel vooral actief in Frankrijk en in Nederland.

Remmen op internationalisering

Wat volgens de bedrijven zelf de voornaamste remmen zijn op hun internationalisering? 44 procent noemt de moeilijkheid om de juiste zakelijke relaties te leggen in het buitenland als voornaamste barrière. Door 38 procent wordt de nood aan het aantrekken van budgetten voor internationale expansie aangehaald. 33 procent van de Brusselse startups verwijst naar het gebrek aan kennis over en ervaringen met de internationale markten als remmende factor.

"Het zijn deze drie elementen waarop gewerkt moet worden om de Brusselse startups meer slaagkansen te geven," zegt Tibau. "Jonge digitale bedrijfjes hebben hulp nodig in hun zoektocht naar goede contacten en netwerken. Dat kan onder andere met begeleiding op het vlak van business development en go-to-market, gerichte economische acties en internationale events. De toegang tot financiering is een andere essentiële succesfactor. Ook het nadrukkelijker samenbrengen en animeren van het Brusselse ecosysteem is belangrijk. ‘Peer learning’ en het delen van ervaringen zijn onontbeerlijk."