Workshop Rapid Manufacturing

Bedrijven hebben soms snel onderdelen nodig of demonstrators die met ‘conventionele’ productiemethoden moeilijk of niet maakbaar zijn. De delen zijn vaak complex, de tijdsdruk is hoog en de benodigde aantallen zijn laag. Juist dan kan Rapid Manufacturing (RM) helpen. De delen worden rechtstreeks uit 3D-CAD opgebouwd uit laagjes poeder of vloeistof.

RM heeft zich bewezen in tal van projecten. Het is een fundamenteel nieuwe vervaardigingstechniek. De onderdelen worden laagsgewijs opgebouwd door materiaal toe te voegen. Dit terwijl bij de meeste andere technieken juist materiaal wordt weggenomen. RM kan worden ingezet voor de productie van volwaardige, complexe functionele onderdelen. Er zijn geen gereedschappen of matrijzen nodig. De aanloopkosten zijn gering en de levertijden meestal slechts enkele dagen. RM vormt een aantrekkelijk alternatief, zeker voor kleine series complexe onderdelen.

Rapid Manufacturing biedt:
– Extra mogelijkheden om snel producten, demonstrators en testopstellingen te realiseren.
– Het maakbaar maken van hetgeen tot voor kort nog niet maakbaar was.
– Versnelling van complexe ontwikkelingstrajecten door tussentijds te beschikken over demonstrators en verificatiemodellen.

Praktische workshop
Om de nieuwe mogelijkheden van RM bekend te maken is een workshop RM opgezet. Deelnemers kunnen op een zeer praktische manier kennis maken met RM en zelf cases aanleveren. In kleine subgroe-pen worden cases ter hand genomen. Met verschillende RM-technieken worden samples van producten gemaakt. Hierdoor kunnen de deelnemers de mogelijkheden van de technieken zelf ervaren. Zo leert u de voordelen van RM benutten. Waar RM nog beperkingen kent krijgt u tips hoe deze te omzeilen.
De workshop is opgezet voor het bedrijfsleven, in samenwerking met Metaalunie. In 2008 werden de eerste workshops gegeven. De ruim 150 deelnemers waren zeer tevreden en honoreerden dit met ruim een 8 als rapportcijfer. Deelnemers willen de technieken gaan toepassen voor onderde-len in kleine series en dan vooral voor aanloopseries en functionele prototypen.

Doelgroep
De workshop richt zich op ontwerpers, projectleiders, constructeurs en product engineers.
Volgende workshopserie: 3 middagen op dinsdag 10 maart, 31 maart en 21 april 2009  van 13.00 uur tot 18.00 uur bij TNO in Eindhoven

Informatie en aanmelding
TNO Industrie en Techniek,
Henk Buining en Bart van de Vorst,
tel.: (040) 26 50 556,
e-mail: RM@TNO.nl