Wereldwijde certificering explosieveiligheid

Onder aanvoering van het elektrotechnisch normalisatie-instituut IEC komt er een nieuw wereldwijd systeem voor certificering van ET- en W-installaties in explosiegevaarlijke omgevingen.

Binnen dit IEC/Ex-systeem worden ook de mensen die deze installaties ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren en inspecteren gecertificeerd. 31 landen waaronder alle Europese lidstaten nemen aan deze regeling deel. En er staan er nog vijf op de nominatie.

Ook technici gecertificeerd

Op dit moment gelden wereldwijd nog vele tientallen verschillende certificeringsregelingen voor explosieveilig installeren. In Europa gebeurt dat volgens de Atex Richtlijnen, met in ons land bijbehorende normen als NEN-EN 1127, NEN-EN-IEC 60079 en Nederlandse praktijkrichtlijnen als NPR 7910 deel 1 en NPR 7910 deel 2.
Vooral de petrochemische en voedingsmiddelenindustrie strekken zich echter in de meeste gevallen uit over de hele wereld. Daarbij wordt door tal van partijen waaronder engineers en installateurs samengewerkt.
In het belang van de veiligheid van de installaties dienen zij een eenduidig beeld te hebben van de eisen waaraan de installaties in de verschillende risicoklassen moeten voldoen. En vooral ook, welke kennis en capaciteiten zij over en weer van elkaar kunnen verwachten.
Daarom worden binnen het nieuwe wereldwijde IEC/Ex-schema ook de technische functionarissen en het veiligheidsmanagement gecertificeerd.

Modulen

De nieuwe regeling bestaat uit de volgende modulen:

 • Ex 001 basisprincipes explosieveiligheid
 • Ex 002 zonering van een explosiegevaarlijk gebied
 • Ex 003 installatie van materieel
 • Ex 004 onderhoud van materieel
 • Ex 005 reparatie en revisie van materieel
 • Ex 006 testen van installaties
 • Ex 007 + Ex 008 inspectie van materieel
 • Ex 009 ontwerpen van installaties (ook op machines)
 • Ex 010 auditen van installaties (i.d.)

Kema Quality in Arnhem is een van de instellingen in ons land die behalve machines en producten ook functionarissen volgens de nieuwe regeling gaan certificeren, vertelt Theo Pijpker van dit instituut.
Dat gebeurt op basis van:

 • beoordeling van bewijsstukken inzake werkervaring en genoten opleidingen, zowel binnen als buiten het Ex-gebied
 • kennis wordt getoetst door het afleggen van een theorie-examen op basis van IEC/Ex vragenbank
 • Ervaring wordt getoets door:
  • prakijkexamen in gesimuleerde werkomgeving, of
  • observatie in eigen werkomgeving, of
  • beoordeling van dagelijks/wekelijks logboek van uitgevoerde werkzaamheden.