Vraag over gebruikershandleiding voor een samenstel van machines

Wanneer er sprake is van een samenstel van machines vraag ik mij af wat er dan geldt voor de gebruikershandleiding van het samenstel/geheel?

Van de afzonderlijke machines zullen ook gebruikershandleidingen beschikbaar zijn. Mag je dan verwijzen? Of moet het één gebruikershandleiding worden? 

Antwoord:

Heel veel inkopers denken met het aanschaffen van CE-gemarkeerde deelmachines goede zaken te doen en hebben als basisgedachte “CE+CE+CE=CE”. Het is echter onjuist om te denken dat de som van CE-gemarkeerde deelmachines inclusief gebruiksaanwijzing en EG Verklaring van overeenstemming, voldoende is.
Veiligheid is niet cumulatief. De integrator zal met behulp van een overkoepelende risicobeoordeling moeten aantonen dat het samenstel van machines voldoet aan de eisen uit de geldende EG Richtlijnen. De integrator die een samenstel van machines maakt zal een overkoepelend Technisch Dossier volgens Machinerichtlijn Bijlage VII moeten opstellen. Dit Technisch Dossier is niet de som van de documenten die door de verschillende leveranciers worden aangeleverd.
De fabrikant van het samenstel kan over het algemeen niet kan volstaan met alleen de levering van de losse gebruiksaanwijzingen van de deelmachines. Een overkoepelende gebruiksaanwijzing waarin eventueel wordt verwezen naar de onderliggende deelmachines kan deel uitmaken van de verplichte documentatie. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het gebruik, onderhoud, afstellen en de bediening van het samenstel van machines op eenduidige wijze. Uiteraard is het mogelijk om voor bepaalde afstellingen te verwijzen naar de gebruiksaanwijzingen van de deelmachines.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON BV, Functional Safety Consultants Nederland, Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein, E:   info@fusacon.nl , W: www.fusacon.nl