Vraag over een motorreductor

Valt een motorreductor (als component) onder de nieuwe Machinerichtlijn en/of moeten wij hier als importeur van buiten de EU voortaan anders mee omgaan?

Antwoord:

Een reductor (gearbox) moet, volgens de zogenaamde “gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG”, slechts worden gezien als (machine-) component. Deze gids is te downloaden op de volgende link: http://bit.ly/NL-gids_MRL2006

In § 35 De basisdefinitie van dit document staat te lezen:
De machinerichtlijn is als zodanig niet van toepassing op afzonderlijke machinecomponenten zoals afdichtingen, kogellagers, schijven, elastische koppelingen, magneetkleppen, hydraulische cilinders, en transmissiekasten met flensverbinding, die geen bepaalde toepassing hebben en die bestemd zijn om deel uit te maken van een machine.
Voltooide machines waarin dergelijke componenten zijn opgenomen, moeten voldoen aan de desbetreffende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De machinefabrikant moet derhalve componenten met passende specificaties en kenmerken kiezen.

Een motor plus reductor (motorreductor) moet worden gezien als een zogenaamde “niet-voltooide machine” of “IIB machine”, waar op basis van de nieuwe Machinerichtlijn geen CE-markering meer mag worden aangebracht!

De definitie van een “niet-voltooide machine” is vastgelegd in artikel 2 lid g van Machinerichtlijn 2006/42/EG. Een “niet voltooide machine” is: een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Een aandrijfsysteem is een niet voltooide machine.

Conclusie:

Kortom, de motorreductor (motor+gearbox) is een niet-voltooide machine. Het is een machine die nog niet voldoende is afgebouwd om zelfstandig een bepaalde toepassing te kunnen realiseren.

De documentatie eisen van een niet-voltooide machine bestaan uit levering van een inbouwhandleiding en een inbouwverklaring (zie MRL Bijlage IIB). Bovendien dient de leverancier te beschikken over een Technisch Dossier volgens MRL Bijlage VIIB, dat 10 jaar lang moet worden bewaard.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:
Fusacon., Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN  
E :  
info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
W : 
www.fusacon.nl