Vermelden PL-Klasse op Verklaring van Overeenstemming?

Is het verstandig om de PL-klasse te vermelden op de Verklaring van Overeenstemming?

Antwoord:

Het is niet verstandig om alleen het toegepaste PL-niveau te vermelden op de EG-Verklaring van Overeenstemming.
Ten eerste omdat uit de risicobeoordeling van een machine vaak blijkt dat er voor éénzelfde veiligheidsfunctie verschillende risiconiveau’s aan de verschillende bewegende delen worden toegekend.
Ten tweede zegt een fabrikant met het noemen van PL-niveau voor de gehele machine dat ALLE veiligheidsgerelateerde besturingsfuncties dan volgens dit PL-niveau uitgevoerd dienen te worden.

Alleen het noemen van een PL-niveau is niet voldoende. Een fabrikant moet volgens hoofdstuk 11 van de PL-norm EN-ISO 13849-1:2008 nog veel meer informatie (zoals ISO 13849 categorie, resetfunctionaliteit, etc.) aan de gebruiker overhandigen!

Kortom, met het benoemen van slechts het PL-niveau is de fabrikant er nog niet.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV