Aanpassingen in Machinerichtlijn voor risico’s nieuwe technologieën

Op 27 november hield Miranda Alphenaar van NEN een presentatie over de mogelijke herzieningen in de huidige Machinerichtlijn (2006/42/EG). Een aantal belangrijke aanpassingen hebben te maken met risico’s die voortkomen uit nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en Internet of Things.

Al enige jaren wordt de huidige Machinerichtlijn onder de loep genomen om te kijken waar deze aangepast zou moeten worden. In juni 2020 verscheen er een uitgebreid rapport (zie vorige nieuwsbrief november 2020). In het eerste kwartaal van 2021 zal er een commissievoorstel verschijnen over de nieuwe regelgeving.
Belangrijke aanpassingen die nodig zijn in de Machinerichtlijn hebben te maken met risico’s die voortkomen uit technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering: Internet of Things, Artificial Intelligence, nieuwe generatie van zelfsturende robots en cybersecurity.

Hieronder enige detailvoorstellen voor wijzigingen met betrekking tot nieuwe technologieën. Deze voorstellen staan soms in het Engels en zijn niet vertaald om verwarring bij vertaling te voorkomen.

Bijlage I

Algemene beginselen
Identify the hazards that can be generated by the machinery and the associated hazardous situations, including new hazards that can be generated during the whole machinery lifecycle as an evolution of its behaviour due to the machinery design.

Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen
(Aanvulling op definities)
1.1.9 Protection against corruption (gaat om verbinding tussen de onderdelen van de machine, hardware en software)

  • Het bewijs van een interventie moet gedurende een redelijke periode beschikbaar zijn.
  • Machinedata, software die van essentieel belang is voor de naleving van de relevante gezondheids- en veiligheidseisen voor de machine, moeten adequaat worden beschermd tegen onopzettelijke of opzettelijke beschadiging.

1.2 Besturingssystemen

Bedoelde en onbedoelde verstoring van buitenaf

  • veiligheidsfuncties kunnen niet veranderen buiten de grenzen die de fabrikant heeft aangegeven in de risicobeoordeling,
  • zelflerende machines moeten intrinsiek veilig zijn, acties herleidbaar en vastgelegd, verbindingsprobleem mag geen gevaar opleveren.

Bijlage V

Indicatieve lijst veiligheidscomponenten (twee aanvullingen)

  • 17 (h) software met veiligheidsfuncties
  • 17 (i) kunstmatige intelligentie met veiligheidsfuncties

Bijlage VII

Technisch dossier moet bevatten:

  • (n) during the use of specify machinery categories with sensor-fed, remotely-driven, autonomous, AI with learning capability, if the operations are alimented by (sensorial) data, or if the software can evolve by itself, the trace log of all relevant elements – both the data and the versions of software – should be collected and kept synchronized for an eventual ex-post inspection.

Technisch dossier voor niet-voltooide machine moet bevatten:

  • (m) where appropriate, the source code or programmed logic that are safety-related, together with the relevant data, should be collected and kept synchronized to allow failure analysis or in case of inspection.

In de presentatie van Alphenaar staat het volledige overzicht van voorstellen: https://www.nen.nl/machines-procesindustrie/platform-industrie-veiligheid