Tiende congres NEVAT met nieuwe opzet en locatie blijkt succes

Duurzaam produceren en vooral innoveren, daar draaide het om tijdens de tiende T&U manifestatie van de NEVAT die dinsdag 13 oktober werd gehouden. De Nederlandse maakindustrie was met 250 bezoekers weer massaal afgekomen op het congres, dat dit jaar breder van opzet was. Een innovatiemarkt bracht de aanwezigen op verfrissende ideeën, sprekers als Joop Wijn en Hans Schenk gingen dieper in op de economische crisis en Remco Claassen sloot de dag af met een staande ovatie.

Alle vernieuwingen zorgden voor de nodige spanning bij de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering) topmannen, directeur Theo Koster en voorzitter John Berghmans. Maar aan het eind van de dag konden ze opgelucht ademhalen. Complimenten van de bezoekers bevestigden het succes van de nieuwe opzet.

Potentie

NEVAT-directeur Theo Koster: "We begonnen vanochtend vol verwachting aan de tiende T&U manifestatie en gelukkig heb ik al veel positieve reacties gehad. We hebben dit jaar durven veranderen. Een ander format, nieuwe locatie en de innovatiemarkt zijn daar voorbeelden van. Ik denk dat het allemaal goed heeft uitgepakt en voor herhaling vatbaar is. Vooral de innovatiemarkt heeft potentie. Ik kreeg nu al veel reacties van bedrijven die zich volgend jaar ook willen presenteren. Ook de nieuwe locatie is een succes, al moeten sommigen daar nog even aan wennen. We zijn blij met de opkomst, zo’n 250 bezoekers. Door de nieuwe opzet trok de manifestatie dit jaar meer bedrijven uit de kennisindustrie en producenten. De bezoekers hebben daardoor hun netwerk vandaag behoorlijk kunnen uitbreiden en dat is zeker gebeurd tijdens de pauzes en de innovatiemarkt."

Voor NEVAT-voorzitter John Berghmans was het een spannende maar erg geslaagde dag. "We wilden van het tiende congres iets bijzonders maken. Alle congressen hebben we tot nu toe in Nijkerk gehouden, maar de nieuwe locatie Papendal is ons goed bevallen. Vooral de combinatie van het congres en de innovatiemarkt met veel interessante bedrijven was een groot succes. We hadden dit jaar sprekers van naam als Joop Wijn en Hans Schenk. En niet te vergeten Chris Buijink, Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken. Met de thema’s innovatie, duurzaamheid en de financiële markt speelden de sprekers goed in op de actualiteit. Ook de afsluiting van het congres met Remco Claassen vond ik geslaagd. We sluiten graag af met een luchtig element met een boodschap en dat is gelukt met Claassen. Ik complimenteer het NEVAT-team, want de organisatie was ook deze keer helemaal in hun handen. Zij besteden ontzettend veel tijd aan de organisatie van de manifestatie zonder gebruik te maken van een evenementenbureau. Over drie maanden beginnen ze alweer met de organisatie van het volgende congres."

Resultaten benchmark

"NEVAT viert vandaag haar 30-jarig bestaan en dit is het tiende congres op rij. Voor ons genoeg reden om er een speciale dag van te maken. We hebben gekozen voor een nieuwe inspirerende omgeving en een nieuwe dagopzet. Papendal ademt de sfeer uit van topsport, continu presteren en uitdagingen aangaan. Noest werken aan doelstellingen, omgaan met successen en teleurstellingen, kortom, het leven van een toeleverancier. We kijken vandaag vooruit met het thema Engineering the Future. Om u een blik te gunnen in de toekomst van gevraagde technologie, nieuwe producten en diensten, hebben we OEM’ers en kenniscentra uitgenodigd om deel te nemen aan een nieuw initiatief van NEVAT, de kennismarkt", met die woorden opende NEVAT-voorzitter John Berghmans de dag.

Berghmans ging in zijn toespraak verder in op het benchmarkonderzoek dat de NEVAT onder haar leden heeft gehouden. Uit dat onderzoek kwam onder meer naar voren dat er tot nu toe gemiddeld 30 procent omzet verloren is, maar dat er in 2010 11 procent meer omzet wordt verwacht dan in 2009. Verder hebben 24 bedrijven tot nu toe gebruikgemaakt van deeltijd-WW, is er in 2009 een gemiddelde personeelsreductie geweest van 17 procent, 60 procent van de NEVAT-leden heeft meer prijsdruk ervaren en de signalering van nieuwe ontwikkelingen is minimaal. Dit waren de algemene conclusies, maar per sector verschilden de uitkomsten enorm. Zo zijn de automotive toelevanciers het zwaarst getroffen met gemiddelde omzetverliezen van meer dan 40 procent, terwijl de system developers minder zwaar getroffen lijken.

De NEVAT heeft de benchmark gehouden om de leden inzicht te geven in hun bedrijf ten opzichte van collega-bedrijven. Berghmans zegt dat de bedrijven, nu ze weten hoe ze ervoor staan, aan de slag moeten. De NEVAT wil daarbij helpen door bedrijven mee te laten doen aan benchmarking of door de kennis, ervaring en informatie binnen de NEVAT beschikbaar te stellen. "We willen daarnaast de komende jaren onze klanten en zelfs de klant van de klant meer betrekken bij onze activiteiten, om de samenwerking tussen toeleverancier en uitbesteder eerder en op een hoger niveau te laten plaatsvinden. Zowel OEM’ers als toeleveranciers zullen de lat hoger moeten leggen en hebben elkaar daarbij hard nodig.’

‘Never waste a crisis’

Secretaris-Generaal van Economische Zaken Chris Buijink riep op om optimistisch te blijven. "De eerste tekenen van herstel zijn er, maar we hebben nog een lange weg te gaan." Kijkend naar de positieve herstelpunten noemde hij de naar boven bijgestelde verwachtingen van het Centraal Plan Bureau en het IMF. "De economie heeft natuurlijk wel een enorme dreun gekregen, maar we moeten niet machteloos gaan toekijken. De Nederlandse industrie is cruciaal voor ons land en we zullen in de toekomst sterker, slimmer en schoner moeten gaan produceren. Kijk naar het aspect duurzaamheid, hier zal de industrie voorop moeten lopen. Bedrijven moeten juist deze tijd van economische crisis gebruiken om hervormingen in hun productieproces door te voeren, ‘never waste a crisis’."

Yvonne Bosch, Vraag en Aanbod