Soepel van model naar eindproduct

In het seminar Design Automation & Embedded Systems staat het ontwikkeltraject zelf centraal. Diverse presentaties over nieuwe producten en technologieën geven de verbeterslagen op gebied van hardware, software en testing aan, waardoor het ontwikkeltraject soepeler verloopt. Het seminar is een verlengde van het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems (D&E) Event waar ontwikkelaars en toepassers van embedded systems kennis opdoen van de nieuwste technologieën en visies en ervaringen uitwisselen met vakgenoten.

Design Automation & Embedded Systems vindt plaats op vrijdagochtend 28 september van 8.30 … 12.30 uur in zaal G104 van de RAI. Bezoekers dienen zich vooraf te registreren via de beurswebsite http://www.hetinstrument.nl/ (bezoekersregistratie).

Het lezingenprogramma omvat de volgende onderwerpen:

Een agile route van model naar eindproduct

Bij productontwikkeling wordt vaak gebruik gemaakt van modellen, bijvoorbeeld met Matlab. Deze modellen tonen de productwerking aan, maar zijn ingewikkeld en vaak te traag voor een zinnige toepassing. Het omzetten van deze modellen naar bruikbare producten verloopt daarom traag, met hoge kosten en een late marktintroductie tot gevolg. René Zenden bespreekt ervaringen en technieken binnen een ‘agile’ omgeving die omgaan met de complexiteit en zorgen voor een snelle marktintroductie.

René Zenden, Topic Embedded Systems

Smartphones, tablets en apps toepassingen in embedded elektronica

In Nederland gebruiken 5 miljoen mensen een smartphone en bijna 3 miljoen een tablet. De technologische ontwikkelingen op het gebied van smartphones en tablets gaan razendsnel. Dit resulteert in kwalitatief hoogstaande producten met een relatief lage prijs. Hierop inspelen is voor ontwikkelaars zeer interessant. De bediening van deze embedded hardware en software kan bijvoorbeeld met een mobiele telefoon gebeuren, in plaats van met een afstandbediening. Voor de user interface kunnen tablets worden gebruikt. Lourens Rozema toont hoe een ontwikkelbedrijf gebruik maakt van smartphones en tablets voor het bedienen van custom hardware en inspeelt op de nieuwste ontwikkelingen.

Lourens Rozema, Embed Engineering

Toekomst voor elektronica testsystemen

Peter van Oostrom gaat dieper in op de verschillende testmethodieken die beschikbaar zijn voor het na-productie testen van elektronica. Denk hierbij aan visuele inspectie, röntgen-test, in-circuit test, flying probe test, functionele test, boundary scan test enzovoort. Ook het ontwerpen voor testen en moduletest, kortom ‘design for manufacturing’ komt ter sprake. Er wordt ingegaan op de voor- en nadelen van iedere methode, om daarna te komen tot een modulair concept wat zowel tijdens de ontwikkeling, engineering en productie gebruikt kan worden. Kortom hoe kun je slim en efficiënt een testsysteem bouwen waarbij je zo weinig mogelijk concessies hoeft te doen aan kwaliteit, flexibiliteit en modulariteit.

Peter van Oostrom, Romex

Inzicht in lithium batterijen voor zware en lichte applicaties

Volker Klein, directeur BE-Power GmbH; namens Elincom Electronics

PCB-productie goes visueel

Een print wordt pas heel concreet na productie. Voor velen in de businessflow, buiten de layouter, is dit een probleem. Eurocircuits heeft eigen tools ontwikkeld waarmee ze de PCB onmiddellijk als eindproduct visueel simuleren en dit al op basis van de CAD-data. Dirk Stans laat zien hoe het visualiseren wordt uitgevoerd en welke voordelen ermee te behalen zijn

Dirk Stans, Eurocircuits

Kwaliteit van een PCB, hoe te bepalen en te garanderen?

Hoe garandeer je kwalitatief goede printplaten – hiervoor is het specificeren van de kleur niet voldoende. Het Q.P.I. laboratorium heeft zeer veel ervaring met printplaten, zowel ‘kale’ als geassembleerde printplaten. Edward Snelleman gaat in op aspecten die de kwaliteit bepalen van een printplaat en wat een IPC classificatie betekend. Fabricage moet met de juiste procesvensters en controlegrenzen gebeuren. Productspecificaties, het toegepaste productieproces en de gebruikte materialen hebben grote invloed op de kwaliteit. Alleen met aandacht voor deze aspecten wordt een groene printplaat ook een goede printplaat.

Edward Snelleman, Q.P.I. Group

Design Automation & Embedded Systems

Vrijdagochtend 28 september (8.30 … 12.30 uur), zaal G104

www.hetinstrument.nl