Sluizen en bruggen en de Machinerichtlijn

Wanneer bij een sluis en brug uit 1985 groot onderhoud wordt uitgevoerd waarbij de elektrische installatie wordt vervangen, moet het dan geheel voldoen aan de nieuwe Machinerichtlijn?

Vraag:

Een object (sluizen en bruggen) wordt gezien als een machine. Wanneer bij een object uit 1985 een groot onderhoud wordt uitgevoerd waarbij de elektrische installatie wordt vervangen, moet het object dan geheel voldoen aan de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG? (De discussie gaat altijd over wat onder een ingrijpende wijziging valt.)

Antwoord:

In juni 2010 is de zogenoemde ‘Guide to application of Directive 2006/42/EC – 2nd Edition’ door de Europese Commissie uitgegeven. Zie hiervoor de website www.newapproach.org . Deze gids beschrijft in § 72 New and used machinery deze situatie.

The Machinery Directive also applies to machinery based on used machinery that has been transformed or rebuilt so substantially that it can be considered as new machinery. The question arises as to when a transformation of machinery is considered as construction of new machinery subject to the Machinery Directive. It is not possible to give precise criteria for answering this question in each particular case. In doubt, it is therefore advisable for the person placing such rebuilt machinery on the market or putting it into service on the market to consult the relevant national authorities.

Stel dat alleen de elektrische bedrading van een sluis wordt vervangen (deel van de elektrische installatie), zonder dat functies wijzigen, dan kan de wijziging (financieel) ingrijpend zijn, maar zonder gevolgen in het kader van de CE-markering.
Omgekeerd: als de wijziging de vervanging van de sluisbesturing omvat, wordt de veiligheid van de sluis direct beïnvloed. Deze wijziging zou slechts geringe financiële gevolgen kunnen hebben, maar desondanks wordt de wijziging, in het kader van de essentiële eisen uit Bijlage I van de Machinerichtlijn, als ingrijpend beschouwd. In dat geval moet het geheel voldoen aan de nieuwe Machinerichtlijn en moet het CE-markeringstraject volledig gevolgd worden en een nieuwe CE-markering worden aangebracht.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:
Functional Safety Consultants Nederland

Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein
E :
mailto:info@fusacon.nl%20
P : +31 (0) 347 352 519
F : +31 (0) 877 843 520