Safety Event 2018-IV: Elektrische uitrusting – de keersluis bij Limmel

Het Safety Event is op weg naar het tweede lustrum. Een heugelijk feit. Maar machineveiligheid in al haar facetten is en blijft een serieuze aangelegenheid. Het thema van de negende editie die komende 8 mei in het Evoluon in Eindhoven wordt gehouden is niet voor niks ‘van risicoanalyse tot aansprakelijkheid’.

 Wat gaat er precies veranderen aan de norm voor de elektrische uitrusting van machines? Pouw Jongbloed, voorzitter van de nationale normcommissie NEC 44 ‘Elektrische uitrusting van machines’, zal hier nader op ingaan: 

Na het in 2016 verschijnen van de nieuwste versie van ‘s werelds meest verkochte norm IEC 60204-1, liet de Europese versie nog even op zich wachten. Deze EN-versie is vermoedelijk eind van de zomer beschikbaar en zal zo snel mogelijk een Nederlandse editie kennen. De norm, die zal worden aangewezen onder de machine- en laagspanningsrichtlijn, kent vele wijzigingen ten opzichte van de vorige editie. Er is bijna 10 jaar aan gewerkt. Omdat de vermoedelijke aanwijzing vanuit Brussel op korte termijn wordt verwacht, is het zaak bijtijds geïnformeerd te worden over de ingrijpendste (lees ook kostbare) noodzakelijke veranderingen. In de learnshop komen onder andere aan de orde:

  • De vele aanvullende bepalingen die het mogelijk maken om de paneelbouwnorm IEC 61439 buiten spel te zetten. Met vele paneelbouw-eisen
  • Beperkingen aan het gebruik van frequentieregelaars (Power Drive Systems) in relatie tot de stopcategorieën en het gebruik voor onverwacht aanlopen.
  • De toepassing van aardlekschakelaars voor contactdozen, maar ook voor overige circuits, waaronder drives en met name toepassing in TT-stelsels bij kleinere machines.
  • Geniepig verborgen tekst met betrekking tot de noodzakelijke vereffening van installatie-onderdelen.
  • Aanvullende en zeer praktische eisen voor (stekker-gevoede) apparatuur met hoge lekstromen.
  • Gewijzigde besturingseisen waaronder gecontroleerde stop, draadloze bediening, hold-to-run en een toekenning van een veiligheidsniveau voor de standaardmaatregelen volgens de 60204-1.

Middelpunt

Na de middagpauze die start om 15.00 uur en tevens ruimte biedt voor een tweede ‘doktersbezoek’, begint om 16.00 uur de tweede sessiereeks met wederom keuze uit drie onderwerpen:

  • Veiligheidsaspecten bij de keersluis te Limmel;
  • Functionele veiligheid in elektrohydraulische systemen;
  • Stofexplosies en een goede risicobeoordeling van apparaten.

De keersluis bij Limmel staat op dit moment in het middelpunt van de publieke en juridische belangstelling. Eind 2016 is als onderdeel van uitgebreide renovatiewerkzaamheden bij de keerschutsluit in Limmel een nieuwe 180 t zware sluisdeur ingehangen tussen twee heftorens. In juni 2017 is deze deur scheefgezakt. Het scheefzakken van de sluisdeur bleek het gevolg van overdruk in de installatie en hierdoor is een ‘onderdeel’ bezweken. Dit heeft Rijkswaterstaat in december vorig bekendgemaakt op basis van onderzoek door TNO. Door de overdruk is een olielekkage ontstaan in de leidingen van de hydraulische aandrijving en is de deur gaan zakken. De hydraulische cilinders die voor de aandrijving van de hefdeur zorgen, met een lengte van ongeveer 15 m en een diameter van circa 0,6 m zijn hierbij onherstelbaar beschadigd en inmiddels vervangen. Het onderdeel dat heeft gefaald, is verstevigd. Tevens is een vergrendelsysteem aangebracht waardoor de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de hefdeur, om welke reden dan ook, uit zichzelf kan zakken.

Op de dag dat deze storing hersteld zou worden, is een werknemer van ongeveer 20 m hoogte in het kanaal gevallen en om het leven gekomen. Volgens de berichtgeving over het onderzoek is onduidelijk of alle veiligheidsvoorschriften zijn gevolgd. Door de Inspectie SZW is onderzoek verricht. Inmiddels is ook bekend dat het Openbaar Ministerie bezig is met een strafrechtelijk onderzoek.

Tom Haesebrouck van Agidens zal uitgebreid ingaan op het aspect machineveiligheid, dat op gespannen voet staat met de realiteit in het veld. "Bouw en onderhoud worden door Rijkswaterstaat uitbesteed via DBFM contracten (Design, Build, Finance & Maintain). De rolverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is hierbij een zoektocht. Uitgebreid wordt ingegaan op de opgedane ervaringen en inzichten."

Lees verder over ontwerpkeuzes en stofexplosies  

Het programma en aanmelden