Risico’s van mechanische ontstekingsbronnen

Voor (werk)omgevingen waar ontploffingsgevaar heerst zijn er de Europese richtlijnen ATEX 95 (apparatuur) en ATEX 137, waarin de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers die door ontploffingsgevaarlijke atmosferen gevaar kunnen lopen is geregeld.

Bedrijven die BRZO- en ARIE-plichtig zijn blijken in de afgelopen jaren flink wat moeite te hebben gehad met het beoordelen van de risico’s van mechanische apparatuur en daarmee met ATEX 137. Dit is gebleken uit onderzoek uitgevoerd door de Arbeidsinspectie in de periode 2007 tot en met 2009. Om deze reden heeft de Arbeidsinspectie in 2009, samen met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en de regionale netwerken voor veiligheid, bijeenkomsten georganiseerd waar bedrijven kennis en ervaring op dit gebied konden uitwisselen, best practices konden delen en de Arbeidsinspectie bepaalde zaken kon toelichten.

Brochure Arbeidsinspectie

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten werd de brochure ‘Risico’s van mechanische ontstekingsbronnen, hoe beoordeelt u ze?’ samengesteld door het ministerie van VROM. Met de brochure biedt de Arbeidsinspectie de nodige handvatten voor bedrijven, die het beoordelen van mechanische ontstekingsbronnen als onderdeel van ATEX-137 nog niet uitgevoerd of afgerond hebben. Klik hier voor deze brochure. In deze brochure wordt verwezen naar nationale en internationale normen. Ook Wim van Diedenhoven, voormalig voorzitter van de normcommissie NEC 31 legt uit hoe belangrijk het is voor een werkgever om explosies in het bedrijf te voorkomen. Op de website van NEN is veel informatie over ontploffingsgevaar te vinden. Zo is er de ATEX-special, waarin onder meer de Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van ATEX wordt toegelicht. Ook de toepassing van de normen wordt hierin behandeld en er wordt een normenoverzicht gegeven.
Bron: NEN