PLM-pakket van Nederlandse bodem met mondiale ambities

Het bedrijf bestaat pas sinds januari dit jaar. Toch introduceert Adeon Software House eind deze zomer internationaal een omvangrijk softwarepakket waar, zo stelt oprichter Jan Keijzer, al zo’n 23 manjaar ontwikkeltijd in zit.

Dit CXInsight is een geheel in eigen beheer gerealiseerd PDM/PLM-systeem voor de elektronicaindustrie. Het programma heeft een volledig gedistribueerde architectuur. Hierdoor kunnen deelnemers van verschillende organisaties via verschillende servers en vanuit verschillende locaties samenwerken bij de ontwikkeling, de fabricage en het beheer van de productgegevens.

Hij heeft al een lange staat van dienst in de elektronicaindustrie maar aan pensioen moet Jan Keijzer nog niet denken, daarvoor biedt de markt nog veel te veel uitdagingen. Zijn jongste project heeft hij sinds 1 januari ondergebracht in een afzonderlijke onderneming, Adeon Software House geheten. Het nieuwe bedrijf heeft wortels die reiken tot in de jaren tachtig, toen Keijzer met enkele collega’s de Nederlandse distributeur W&S Benelux oprichtte. Omdat de productieketen van printkaarten steeds meer dataintensieve, software-georiënteerde stappen ging bevatten, werd voor de verkoop en ondersteuning daarvan in 1990 een aparte organisatie opgericht. Vier jaar later ging deze verder  onder de naam Adeon Technologies als afzonderlijke onderneming.

Jan Keijzer: ,,In januari, nog maar een paar maanden geleden dus, heb ik dat bedrijf volledig aan mijn collega annex opvolger verkocht. We waren inmiddels enkele softwareprojecten begonnen, waaronder de ontwikkeling van CXInsight, maar die gingen niet mee met de overname. Dat was voor mij de aanleiding om Adeon Software House op te richten.  Van hieruit vermarkten we wereldwijd ons eigen PDM/PLM-systeem CXInsight en een pakket voor kwaliteitsregistratie en papierloze documentatie, Q-Sight. Daarnaast zijn we tevens distributeur van DFX-analysehulpmiddelen en MES-programmatuur van Valor in de Benelux.”

PLM

Het concept van Product Lifecycle Management is terug te voeren op de vraag ‘hoe kan ik de volledige verzameling productdata vanaf conceptie tot en met het einde van de levenscyclus beheren?’ Dat probleem is niet voorbehouden aan de elektronicasector – de oorsprong van PLM ligt in de automobielindustrie – maar speelt hier wel een steeds grotere rol. Een wat meer geavanceerd product is tegenwoordig zo complex dat een ontwerpwijziging leidt tot talloze aanpassingen op een veelheid aan deelterreinen. Dat is nauwelijks meer bij te houden met conventioneel productdatabeheer. Bij elke modificatie moet worden geregistreerd wat de nieuwe specificaties zijn, wat de relatie is tot eventuele eerdere veranderingen, wie dat ontwerp of deelontwerp heeft gebouwd, wie daarop aanpassingen hebben doorgevoerd, welke groepen ermee werken, op welke producten dat betrekking heeft, of documentatie en wellicht ook handleidingen dienen te worden gewijzigd, wat de gevolgen zijn voor de inkoop, enzovoort. Als dat allemaal op verschillende plekken moet gebeuren, in gescheiden databanken en ontwikkelsysteem, zijn de gevolgen van zo’n ECR, Engineering Change Request, niet meer te overzien. Dat kan ertoe leiden dat noodzakelijke aanpassingen niet meer of met aanzienlijke vertraging worden doorgevoerd, wat ten koste gaat van de kwaliteit en wat de uiteindelijke opbrengsten drastisch kan aantasten. Volledige traceerbaarheid van de gegevens wordt dan ook steeds belangrijker en is in veel gevallen ook al een vereiste.

Bij PLM worden al die gegevens integraal beheerd. Het systeem biedt ondersteuning voor de hele levenscyclus met betrekking tot zowel alle afdelingen – van ontwerp, inkoop en logistiek, productie, assemblage en testen tot marketing en klantenservice – als alle technische aspecten (mechanica, hardware, software). In toenemende mate wordt hier ook het ‘hiernamaals’ van het product in opgenomen, te weten de afvalverwerking van materialen en onderdelen en het hergebruik van het ontwerp of delen daarvan.

Gedistribueerd systeem

De crux bij PLM is dat alle informatie vanaf de eerste conceptspecificaties continu wordt gedeeld door alle betrokken bedrijfsprocessen. Deze moeten dan ook vanaf dat moment worden geïntegreerd, wat onder meer inhoudt dat er een koppeling nodig is tussen de horizontale systemen (ERP, SCM, CRM) en verticale pakketten (ontwikkelomgeving, EDA, CAD, CAM). Waar veel PLM-software nog niet voldoende in voorziet, is dat door gedistribueerde ontwikkeling en uitbesteding die functies steeds vaker zijn ondergebracht bij verschillende organisaties, al dan niet verspreid over verschillende locaties of zelfs landen en werelddelen. En ook afdelingen en individuele werkplekken binnen dezelfde onderneming zijn dankzij netwerken, VPN’s en internet niet gebonden aan dezelfde geografische plek.

Een volgende-generatie PLM-systeem moet dus mogelijkheden bieden voor elektronische samenwerking via LAN’s en internet. En dat is ook de evolutie die CXInsight heeft doorgemaakt. Jan Keijzer: ,,We zijn een jaar of vijf, zes geleden begonnen met de ontwikkeling en dat is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. Aanvankelijk dachten we in anderhalf á twee jaar een aardig systeem op de markt te hebben maar sindsdien is de functionaliteit continu uitgebreid en is in totaal zo’n 23 manjaar in het project gaan zitten. Er draaien nu tien installaties met de nieuwste versie maar vooral de eersten leverden natuurlijk de meest verrassende knelpunten op. Daarom hebben we vorig jaar ons niet bezig gehouden met de verkoop maar vrijwel alle energie gestoken in het probleemloos operationeel maken van de software, inclusief de implementatie van alle ideeën die we hadden met het oog op het gedistribueerd maken van het databeheer.

Elektronicaindustrie

,,Op zich zijn er al veel grote bedrijven die PLM-pakketten leveren”, vervolgt Keijzer. ,,Waarom zouden een paar jongens uit Oosterhout dan denken dat ze voor de elektronicamarkt een betere oplossing hebben? Dat we toch die overtuiging hebben, vloeit voort uit de expertise die we hebben opgebouwd, zowel wat de ontwikkel- als de fabricagekant betreft. Algemene PLM-programma’s zijn te breed georiënteerd en hebben teveel functionaliteit, is onze ervaring. Enerzijds zijn ze daardoor vaak omslachtig in het gebruik terwijl ze anderzijds niet goed aansluiten bij de precieze wensen en knelpunten bij het ontwerpen van elektronica en het introduceren van nieuwe producten in een zeer dynamische markt.”

,,Wij proberen de link te leggen tussen de ontwerpomgeving en de assemblage. Die eerste is over het algemeen de OEM en, doorgaans, een aantal toeleveranciers. Dat zijn bijvoorbeeld CAD-bureaus en ontwikkelbureaus die zich bezighouden met specifieke zaken als signaalintegriteit en thermische gedrag. Daarnaast heb je de professionele assemblagebedrijven. Zij krijgen nu vaak nog als het ware een dataset over de muur gegooid en moeten daar vervolgens iets mee moeten. Die communicatie kan veel beter en dat is waar CXInsight voor is gemaakt. De meeste PLM-oplossingen bemoeien zich nauwelijks met e-collaboration, het elektronisch en dynamisch laten samenwerken van verschillende systemen en organisaties. Maar voor een OEM die bij de ontwikkeling diverse andere partijen inschakelt en die de productie uitbesteedt bij een contractfabrikant is dat pure noodzaak. Want in zijn geval zijn productgegevens als ontwerpinformatie, versiebeheer en configuratiedata verspreid over allemaal verschillende plekken. Bovendien wil je terugkoppeling hebben, bijvoorbeeld over de fabriceerbaarheid en testbaarheid van het product maar ook van de kwaliteitsbewaking en reparatieafdelingen, van de logistieke diensten en van de serviceafdeling.”

Beveiliging

Behalve dat CXInsight externe en interne informatiestromen beheert en structureert, kan het pakket ook worden gekoppeld aan andere PLM- en PDM-programma’s. Uiteraard heeft de beveiliging veel aandacht gekregen, in totaal bevat de communicatieomgeving zes niveaus van autorisatie en databewaking die voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen of dat gegevens worden afgetapt of gecorrumpeerd. De beschermingsmechanismen zijn geïmplementeerd in een zelf ontwikkeld protocol, nadat bleek dat onder andere de VPN-software van Microsoft onder bepaalde omstandigheden niet-betrouwbaar communiceert.

Al die technische aspecten blijven onder de motorkap, mede om de bediening zo overzichtelijk mogelijk te houden. Jan Keijzer: ,,In principe doet de gebruiker alles vanuit één venster, het CXI-bureaublad. De weergave en de bedieningsstructuur hebben sterke overeenkomsten met Outlook, waardoor mensen er snel vertrouwd mee moeten kunnen raken.”

Het wordt nu een spannende periode, geeft hij toe. ,,Na de vakantie wordt de internationale verkoop officieel vrijgegeven. Op zich lijkt het een slechte tijd om daarmee te beginnen. Prospects nemen op dit moment geen enkel risico en stellen investeringen zo lang mogelijk uit. Aan de andere kant heeft ons dat de tijd gegeven om de laatste technische problemen op te lossen. Ondertussen werken we aan het verder uitbreiden van de functionaliteit. Ik verwacht dat we halverwege volgend jaar alle mogelijkheden bieden die de elektronicamarkt nodig zou kunnen hebben. Hoewel, er zullen ongetwijfeld vragen van gebruikers komen die we niet hebben voorzien.”

Theo van Gelder

Inl.: Adeon Software House, Everdenberg 7b, 4902 TT Oosterhout, tel.: (0162) 462898, fax: (0162) 457727, e-mail: info@adeonsoftwarehouse.com.