Philips gaat twee- tot vierduizend beademingsapparaten per week maken

Philips verhoogt de productie van bepaalde producten en oplossingen voor kritieke zorg om patiënten met het Coronavirus te helpen diagnosticeren en behandelen. Het gaat onder meer over beademingsapparaten. “We produceren nu duizend beademingsapparaten per week. Dit gaat nu in eerste instantie naar tweeduizend per week. En de komende maanden en weken moet dit naar vierduizend per week gaan.”

Aan het woord is president Hans de Jong van Philips Nederland. "Onze focus is om zo snel mogelijk extra aantallen te maken. Beademingsapparaten zijn hele verfijnde apparaten, longen zijn tere weefsels zeker als mensen ziek zijn. We hebben het produceren van extra aantallen niet alleen zelf in de hand, maar zijn ook afhankelijk van over de hele wereld verspreidde toeleveranciers. We gaan onze aantallen de komende weken verdubbelen en onze toeleveranciers daarbij ondersteunen."

De producten die het hardste nodig zijn, zijn monitoren voor de vitale functies van patiënten, draagbare ventilatoren en medische verbruiksartikelen voor niet-invasieve en invasieve beademing voor de behandeling van een breed spectrum aan aandoeningen van de luchtwegen. Andere producten en oplossingen van Philips die tegemoet komen aan de behoeften op het gebied van paraatheid, respons en herstel van COVID-19 omvatten:

  • diagnostische beeldvormingssystemen (CT, mobiele diagnostische röntgensystemen en ultrasound) voor het diagnosticeren en beoordelen van aandoeningen van de luchtwegen;
  • oplossingen voor ziekenhuizen voor het centraal monitoren en managen van patiënten op de intensive care (Philips eICU-programma), en 
  • oplossingen voor telezorg om zorgverleners en patiënten thuis met elkaar in contact te brengen.

Ventilatoren 

Philips verhoogt bijvoorbeeld de productie van ziekenhuisventilatoren en is van plan om deze binnen acht weken te verdubbelen en in het derde kwartaal van 2020 een verviervoudiging te realiseren. Het gezondheidstechnologiebedrijf mobiliseert zijn wereldwijde leveranciersnetwerk om de ondersteuning en productie in deze buitengewone situatie te intensiveren. Philips produceert wereldwijd met eindassemblages in Noord-Amerika, Europa en Azië en, net zo belangrijk, Philips heeft een wereldwijd netwerk van gecertificeerde materiaal- en onderdelenleveranciers.

‘Svp geen lockdown’ 

In overeenstemming met de recente oproep van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet Philips een beroep op regeringen om de toegang tot kritieke materialen en onderdelen te vergemakkelijken door geen beperkingen op te leggen, zoals exportcontroles en tarieven, om te helpen de logistiek te versnellen en om kritieke toeleveranciers vrij te stellen van lockdownmaatregelen.

Voor wie het het hardst nodig heeft 

Philips is van mening dat kritische medische apparatuur, zoals ziekenhuisventilatoren en patiëntmonitoren, wereldwijd beschikbaar moet worden gesteld, waarbij voorrang wordt gegeven aan de gemeenschappen en landen die deze apparatuur het meest nodig hebben. Hierbij wordt een eerlijke en ethische benadering gehanteerd om het aanbod toe te wijzen aan de acute vraag van patiënten op basis van gegevens zoals de Covid-19-risicoclassificatie van een land/regio.

In lijn met de missie van Philips om het leven van mensen te verbeteren, willen we zoveel mogelijk zorgverleners helpen om te gaan met het groeiende aantal Covid-19-patiënten.

"We zijn actief bezig met de medische technologie-industrie, regeringen, de Wereldgezondheidsorganisatie en andere gezondheidsautoriteiten om de uitbreiding van de productie van materialen, componenten en eindproducten, alsmede de verzending ervan tussen landen te waarborgen. We doen een beroep op al deze partijen om ons te helpen bij onze inspanningen om levens te redden door de leveringen te versnellen. Wij geloven in een eerlijke verdeling van de schaarse medische apparatuur over degenen die deze het meest nodig hebben, terwijl we de komende maanden andere regio’s gaan bevoorraden", aldus CEO Frans van Houten.

De inspanningen van Philips om de productie te verhogen omvatten:

  • Het aannemen van extra productiemedewerkers en het verschuiven van huidige medewerkers om de toegenomen vraag onmiddellijk te ondersteunen;
  • Het toevoegen van productielijnen en het verhogen van het aantal ploegen naar 24/7-ploegendiensten;
  • Nauw samenwerken met leveranciers om de levering van materialen veilig te stellen om de toegenomen productie op onze productielocaties te ondersteunen;
  • Het benutten van de innovatiecapaciteit om producten uit een aangrenzend assortiment dusdanig aan te passen dat we aan de toegenomen vraag kunnen voldoen;
  • Het aangaan van contacten met externe fabrikanten.

De invloed van Covid-19 op de prestaties van Philips

Ondanks de Covid-19-pandemie kan Philips zijn wereldwijde bedrijfsactiviteiten voortzetten en zijn klanten blijven bedienen. De impact van de uitbraak op het openbare leven en de industrie in de meest getroffen regio’s leidt echter tot een verminderde vraag naar consumentenproducten en heeft gevolgen voor de wereldwijde toeleveringsketens van Philips. Hoewel dit naar verwachting een negatief effect zal hebben op de financiële prestaties van Philips in de eerste helft van 2020, kan de onderneming de omvang en de duur van een dergelijk effect op dit moment niet kwantificeren, gezien de aanhoudende fluïditeit van de situatie. Philips blijft zijn bedrijfsvoering dagelijks monitoren en beoordelen en zal waar nodig een update geven.