Niveau steeds hoger

“Het vereiste technische niveau komt voor ontwikkelbedrijven als KITT Engineering steeds hoger te liggen”, vindt Andries Lohmeijer (KITT Engineering). “Bedrijven die vroeger nog zelf elektronica ontwikkelden, vallen nu terug op custom-off-the-shelf-, standaard-, of consumerproducten.”

"En bedrijven die nog wel nieuwe producten maken, hebben een bepaalde kritische massa nodig om intern het kennisniveau op peil te houden. Dan moet je niet te veel hak-op-de-tak ontwikkelen, anders word je nooit ergens heel goed in. Anderzijds moet je weer waken voor eenzijdigheid. Dat blijft een spanningsveld. Die dynamiek zit ook in de uitdagingen die wij voor onszelf creëren: we staan bewust toe dat een aantal van onze activiteiten, bijvoorbeeld fundamentele research of een project op het raakvlak van kunst en techniek, niet direct winstgevend is."  

DGA Andries Lohmeijer richtte zijn bedrijf KITT Engineering op in 1995. Inmiddels is hij zowel lid van de Development Club als deelnemer in DevLab. Een voorbeeld van samenwerking is het project FireSwarm: zwermen onbemande vliegtuigjes die in geautomatiseerde eensgezindheid bosbranden opsporen.