Nieuwe technologie geeft mooie problemen

De uitdaging voor de leden van de vereniging voor elektromagnetische vermogenstechniek (EMVT) is volgens voorzitter Peter Vaessen “het zodanig manipuleren van elektromagnetische velden dat ze doen wat wij willen”. Het seminar ‘Nieuwe manieren van voeden’ ging over de middelen die daarvoor worden ingezet.

Vanuit de TU Delft gaf Gautham Ram een overzicht van recente en aanstaande doorbraken in convertertechniek. EMC-professor Frank Leferink (Thales/UTwente) is blij met die nieuwe technologieën: "Die leveren nieuwe EMI-uitdagingen op. Er ontstaan problemen door het snel schakelen van hoge spanningen en stromen. En hoe sneller het gaat, hoe mooier de problemen. Als EMC-engineer heb ik door  vermogenselektronica en nieuwe technologie nog altijd werk."