Mikrocentrum & TÜV: meer veiligheid

Het combineren van kennisoverdracht over, en objectieve beoordeling en certificering van, de elektrische veiligheid van industriële installaties en machines. Dat is het doel van een intensieve samenwerking tussen het technisch kennisplatform Mikrocentrum in Eindhoven en certificatie- en inspectie-instelling TÜV.

Op deze wijze willen zij deze veiligheid stimuleren en waarborgen op basis van onder meer de PL- en SIL-normen die begin dit jaar definitief van kracht zijn geworden.
TÜV Nederland inspecteert en certificeert de kwaliteit, veiligheid, milieubelasting en duurzaamheid van gebouwen (foto), machines, producten en processen. Mikrocentrum beschikt als kennisinstelling niet alleen over een groot netwerk, maar organiseert ook evenementen en opleidingen op het gebied van (elektro)techniek en industrie.
Door hun kennis op deze terreinen te bundelen, willen beide organisaties hun dienstverlening verbeteren terwijl ze tegelijkertijd hun onafhankelijke posities behouden.

Veilig werken

Concreet betekent dit niet alleen dat de organisaties aangeven waar hun diensten op elkaar aansluiten, maar ook dat een groot aantal cursussen, trainingen en workshops van Mikrocentrum nu wordt aangeboden in samenwerking met TÜV. Bijvoorbeeld over veiligheidsbesturingen volgens de nieuwe PL- en SIL-normen, de inspectie en keuring van elektrische arbeidsmiddelen, NEN 1010 en 3140, en explosieveiligheid.
Behalve voor ‘veilig werken’ is er in het gezamenlijke cursusaanbod aandacht voor onderwerpen als onderhouds- en kwaliteitsmanagement en het verbeteren van bedrijfsprocessen.