Loonkloof m/v in rest Europa veel groter dan in Nederland

Vrouwen verdienen per jaar gemiddeld nog altijd € 1664 minder dan hun mannelijke collega’s. Daarmee heeft Nederland toch nog een relatief kleine loonkloof (5%). In de zorgsector en het onderwijs is er sprake van een grotere kloof tussen mannelijke en vrouwelijke salarissen, het verschil is hier 15%. In de bouwsector is er geen sprake meer van een kloof en verdienen mannen en vrouwen evenveel. In vergelijking met andere landen is de loonkloof in Nederland kleiner. In Duitsland verdienen mannen gemiddeld 25% meer en in de UK 22% meer. Dat blijkt uit de jaarlijkse Loonwijzer/Monsterboard WageIndex.

Zowel voor het onderwijs als de zorg geldt dat deze sectoren gedomineerd worden door vrouwelijke medewerkers. Verrassend is het om die reden dat er hier nog altijd sprake is van een flinke salariskloof tussen beide seksen. Paulien Osse, directeur Stichting Loonwijzer: "Het is jammer dat er zo’n grote loonkloof is in de sectoren waar juist veel vrouwen werken, maar dit kan verschillende redenen hebben. Als de mannen in deze organisaties vooral bestuursfuncties bekleden en de vrouwen vooral de uitvoerende en zorgende functies invullen, dan is het begrijpelijk dat zij in andere functies ook een ander salaris verdienen. Maar het kan ook zijn dat vrouwen in deze sectoren werken omdat hier veel mogelijkheden zijn om parttime te werken. Daar betalen ze een prijs voor, letterlijk in dit geval in de vorm van een lager salaris."

Uurlonen voor mannen en vrouwen en gender gap in Europa in 2015

Sector

Uurloon

man NL

Uurloon vrouw NL

Loonkloof NL

Loonkloof Duitsland

Loonkloof UK

Agrarische sector

€ 12,90

€ 13,30

-3%

-4%

-17%

Bouw en techniek

€ 14,40

€ 14,40

0%

14%

23%

Onderwijs

€ 18,50

€ 15,70

15%

36%

23%

Financiële sector

€ 16,20

€ 14,40

11%

27%

29%

Gezondheidszorg

€ 16,90

€ 14,40

15%

19%

24%

Horeca & toerisme

€ 10,90

€ 10,70

2%

1%

7%

IT en Telecom

€ 15,60

€ 14,40

8%

24%

15%

Juridische sector

€ 16,00

€ 14,30

11%

28%

16%

Productiesector

€ 16,20

€ 15,30

6%

19%

19%

Transport & logistiek

€ 13,10

€ 13,20

-1%

0%

2%

Gemiddeld

14,80

14,00

5%

25%

22%

Loonkloof ICT onder de loep

Naast de gezondheidszorg en het onderwijs, is er ook in de private sector sprake van loonkloven, bijvoorbeeld in de juridische sector (verschil van 11%), de financiële sector (ook 11%) en de ICT-branche (8%). Als je de ICT-sector onder de loep neemt, is te zien dat vrouwen in de functie van IT-technicus 9% meer verdienen dan mannen, maar als manager verdienen zij 10% minder. Mannelijke sales professionals in de ICT zijn het afgelopen jaar fors meer gaan verdienen. Zij gingen van 13,90 euro per uur omhoog naar 17,30 euro per uur in 2015. Maar vrouwen in dezelfde functie zijn maar 0,6 euro gestegen in uurloon. Door deze specifieke ontwikkeling is de loonkloof voor sales functies in de ICT in een jaar tijd van 6% naar 21% gegroeid. Vrouwen ontvingen in de ICT wel vaker een winstuitkering dan mannen; 13% van de vrouwen versus 8% van de mannen.

Gian Zandonà, managing director van Monsterboard: "Iedereen zal het met me eens zijn als ik zeg dat een loonkloof nooit wenselijk is, maar het is wel goed om te zien dat Nederland het beter doet dan omliggende landen. Kijkend naar de IT-sector zien we dat de gemiddelde loonkloof kleiner wordt de laatste jaren. Dat is positief, maar het kan ook altijd beter. Wil je hogerop? Wil je je salaris verbeteren? Dat heb je, ook als vrouw, zelf in de hand. Durf te vragen en jezelf te promoten! Vrouwen zijn hierin vaak minder assertief dan de meeste van hun mannelijke collega’s maar dat is nergens voor nodig."

De Loonwijzer/Monsterboard WageIndex is het resultaat van de jarenlange relatie tussen Monsterboard en Stichting Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante arbeidsmarkt. Loonwijzer is een onafhankelijke non-profit organisatie die data over lonen in 89 landen onderzoekt en vergelijkt. De Nederlandse data zijn gebaseerd op 230 000 ingevulde enquêtes.