Let op milieurichtlijnen WEE en RoHS

De term ‘milieurichtlijnen’ klinkt misschien vrijblijvend. Maar dat zijn milieurichtlijnen beslist niet. Milieurichtlijnen als WEEE en RoHS zijn opgenomen in nationale wetten waar u niet onderuit kunt. Zorg er dus voor dat u elektrische of elektrotechnische apparaten ontwikkelt of importeert die voldoen aan de normen. Kijk goed wat op uw producten van toepassing is.

Sinds 1 juli 2006 is het verboden lood, kwik, cadmium, hexavalent of zeswaardig chroom, polybrominated biphenyls (PBB) en polybrominated biphenyl ethers (PBDE) in elektrische en elektrotechnische apparatuur te gebruiken. Vooral het verbod op lood zorgt voor problemen. Tot 1 juli 2006 zijn de meeste componenten en printplaten gesoldeerd met loodhoudend tin. Het is lastig een vervangende stof te vinden die aan de kwaliteitsnormen voldoet. Dit is er de oorzaak van dat er vele vrijstellingen zijn en worden verleend.

De milieurichtlijn RoHS komt voort uit de milieubeweging. De gedachte was dat de industrie zelf met een oplossing kon komen als de regel er eenmaal was. Maar met name het MKB kampt met reusachtige problemen door deze regel. Ondernemers vroegen aandacht voor hun problemen via de pers. Voor de productie van onder andere kompassen is nu een uitzondering gemaakt.

Vrijstellingen van RoHS

Niet alleen de kompassen zijn vrijgesteld van de ROhS-richtlijn. Sinds de invoering hebben vele bedrijven om vrijstelling gevraagd. Op de Bealijst ziet u welke ontheffingen inmiddels zijn verleend. Het is een indicatie. De overheid heeft nog steeds een stapeltje nieuwe aanvragen liggen die ze nog moet afhandelen.

WEEE-richtlijn

Om de afvalberg niet teveel te laten groeien heeft de EU Waste Electrical and Electronic Equipment, de WEEE-richtlijn ingesteld. De WEEE is in Nederland opgenomen in het Besluit en Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

De verwijderingsbijdrage

Leveranciers en eindgebruikers moeten financieel bijdragen aan de afvalverwerking van het product. Dat is de zogenaamde verwijderingsbijdrage. Producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor de terugname en verwerking van de apparaten. Zij moeten de terugname en verwerking organiseren en onder bepaalde voorwaarden financieren.

Vragen?

Op Euronorm vindt u informatie over allerlei Europese wet- en regelgeving, waaronder WEEE en ROhS.

U kunt ook online vragen stellen. Op de site staan al antwoorden op vragen als:

  • Valt een meetinstrument onder de ROhS-richtlijn of onder uitzonderingsgevallen?

Andere handige sites

  • http://www.nietmeernodig.nl/
    Site met adressen waar u uw afgedankte producten kwijt kunt
  • www.nvmp.nl
    De NVMP is de uitvoeringsorganisatie die een inzamel- en verwerkingsysteem verzorgt in opdracht van producenten en importeurs. De site geeft informatie over deelnemers en regelingen.
  • Informatie over loodvrij solderen.
  • Vragen en antwoorden van VROM over elektronische apparatuur en RoHS.

Syntens: specifieke vragen over WEEE en RoHS

Als u er met de informatieve sites niet uitkomt en met vragen blijft zitten, neem dan contact op met een Syntensadviseur.

Bron: Willem Verwoerd, Syntens