Kwaliteit van het net en opvangen van spanningdips

In Nederland is het energienet betrouwbaar te noemen. Netbeheer Nederland onderzoekt dit jaarlijks en stelt dat een klant gemiddeld drie minuten per jaar zonder gas en twintig minuten zonder elektriciteit zit. Diverse datacenters kiezen niet voor niets voor Nederland. Ondanks die positieve constateringen zijn er wekelijks storingen en kunnen bedrijven problemen met spanningsdips en de kwaliteit van de spanning hebben.

Binnen de industrie ligt het probleem dan eerder bij de impact op de productie of de faciliteiten. De vergoeding die men wettelijk gezien kan krijgen, weegt nooit op tegen de vervolgschades in het verlies van productie of het volledig uitvallen van installaties. Het defect gaan van componenten of systemen door een lagere kwaliteit van het energienet is te voorkomen. Het is dan wel van belang, dat de verantwoordelijke binnen het bedrijf zich gaat oriënteren op de technische aspecten. Monitoring van het energienet levert voordelen op. 

Obstakel

De onbekendheid met termen als power quality, transiënte spanningen en harmonische vervorming vormt een obstakel, om zelf te monitoren of dat uit te besteden. Als er negatieve effecten ontstaan door problemen in het energienet, is men al snel te laat. Het bewustzijn op dit vlak is daarom van belang en dat is de aanleiding geweest voor zes bedrijven, om een seminar te organiseren tijdens de World of Technology & Science op donderdag 6 oktober. 

Onder de titel ‘Energy Efficiency – Monitoring’ gaan de sprekers in op het vaststellen van de netkwaliteit, inzicht in het belastinggedrag, storingen, power quality, spanningsdips en de juiste meetinstrumenten om goede stappen te ondernemen. Aanvullend wordt ingegaan op de energietransitie, waarbij het elektriciteitsnet de nodige veranderingen zal ondergaan. Als er dynamischer met vraag en aanbod omgegaan wordt, meer duurzame energiebronnen beschikbaar zijn en meer intelligente apparatuur op het net zit, is wederom monitoring van belang.

Voor de industriële managers met energiemanagement in hun portefeuille is het seminar de uitstekende gelegenheid om praktische kennis op te doen over een onderwerp, dat soms als te technisch wordt gezien, maar concrete voordelen oplevert bij een deskundige inzet. 

Voor elk bedrijf is het belangrijk goed op de kosten te letten en een van de manieren is het begrijpen van het totale energieverbruik en hoe machines efficiënter en energiezuiniger ingezet kunnen worden, of misschien door peak-shifting op tijden met goedkopere energieprijzen op vollast draaien. Ook door het meten van power quality en andere parameters kunnen maatregelen genomen worden die kostenverlagend werken.

Het seminar biedt concrete voorbeelden van klantencases, zoals bij Alliander, om de grote voordelen van monitoring te zien.

Daarnaast gaan de sprekers in dit seminar in op de laatste stand van sensoriek, telemetrie, monitoring en trouble-shooting voor de nodige technische diepgang.

Power quality prescan: gezondheidsmonitoring voor en op de aansluiting

Walter Hulshorst, DNVGL Energy en Edwin Muller, Kenter

Hinder ten gevolge van power quality wordt vaak pas onderkend als een probleem zich daadwerkelijk al heeft voorgedaan. Wanneer een bedrijf hinder heeft van power quality is dit vaak doordat het proces uitvalt en de bedrijfsvoering staakt, of wanneer componenten regelmatig defect gaan. Jaren heeft men geen hinder van power quality en ineens kan het zich voordoen met alle negatieve gevolgen van dien. Bedrijven zijn zich vaak niet bewust van een mogelijk power quality probleem in hun installatie en nemen derhalve niet altijd voorzorgmaatregelen. Kenter en DNVGL zijn samen op zoek gegaan naar een methode waarbij een bedrijf van te voren inzicht krijgt in enkele power quality aspecten zonder daarbij uitputtende metingen te hoeven uitvoeren. Preventief kan op de bestaande infrastructuur al een indicatie worden gegeven of bepaalde power quality aspecten zich al dan niet negatief ontwikkelen in de loop der tijd.

Waarom het monitoren van spanningsdips zo effectief is

Arjan Pit, forTop automation & energy control

Ieder jaar komen er 14000 tot 17000 spanningsdips voor. Die hebben vanzelfsprekend invloed op de continuïteit van bedrijfsprocessen: complete installaties kunnen uitvallen.

Hoe komen we erachter wat de oorzaak is? Had de uitval voorkomen kunnen worden of hadden we door tijdige herkenning de gevolgkosten kunnen beperken?

Storingen zoeken is dingen uitsluiten. Door continu te monitoren worden spanningsdips altijd herkend. Dit is van belang voor ziekenhuizen, datacenters, productie, maar ook voor de onderverhuurders op een bedrijventerrein.

Kortom, iedereen die verantwoordelijk is voor energie wil een goed beeld hebben van de kwaliteit van de energievoorziening.

Het juiste gereedschap is bepalend voor het resultaat, ook bij power quality metingen

Roy Hali, Batenburg Mechatronica

De aanleiding voor het uitvoeren van een power quality meting is bepalend voor de keuze van het geschiktste meetinstrument. Als vastgesteld moet worden of een installatie voldoet aan de internationaal geldende EN50160-norm, zal worden gekozen voor een instrument dat volledig in overeenstemming met deze norm meet en dat de benodigde meetresultaten levert om een inspectierapport te kunnen opstellen.

In het geval dat de power quality wordt gemeten omdat er ‘onverklaarde’ storingen optreden, is het gewenst om zoveel mogelijk informatie te verzamelen op het moment van de storing om te kunnen achterhalen of er een relatie bestaat met de netkwaliteit.

Het kan natuurlijk voorkomen dat het vermogen over een langere tijd gemonitord dient te worden. Dit om inzicht te krijgen wat er gebeurt tijdens verschillende bedrijfsomstandigheden. Hiervoor zullen de metingen een onderdeel zijn van een uitgebreider meetsysteem.

Al deze verschillende scenario’s worden besproken en tevens wordt geïnventariseerd wat de specifieke behoeften zijn om hiermee tot een bewuste meetinstrumentkeuze te komen.

Nyrstar reduceert productie storingen door monitoren transiënte spanningen

Christan van Dorst, Hyteps 

Bij de productie van zink maakt Nyrstar gebruik van gelijkrichters met thyristoren en dioden. Nyrstar kreeg in 2014/2015 enkele malen te maken met onverklaarde kortstondige uitval van de gelijkrichters met thyristoren. Tijdens het uitgebreide onderzoek naar de oorzaak van de uitval rees onder andere de vraag hoe het op het moment van de uitval was gesteld met de kwaliteit van de voeding, de elektriciteit. In samenspraak met Hyteps heeft Nyrstar gekozen voor monitoring met de EM720T. Dit is een geavanceerde en snelle meter die alle mogelijke power quality events registreert, waaronder transiënten, pieken, dips, flikker en harmonischen.

 Powermonitoring & troubleshooting, een praktische aanpak

Jelle Bierma, namens Dewetron Benelux

Tijdens deze lezing neemt de spreker zijn publiek mee in de wereld van PQ- en troubleshooting-metingen:

  • Net(kwaliteit) monitoring;
  • Inzicht in belastinggedrag;
  • Norm versus praktijk;
  • Vaste opstelling / mobiele opstelling;
  • Welke storingen, hoe vast te leggen.

Veilige dataoverdracht en monitoring van elektriciteitsnetten

Erik van Hilten, National Instruments Netherlands

Het elektriciteitsnet zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan om een dynamischer vraag en aanbod van elektriciteit te accommoderen. Eén van de problemen waar distributiebedrijven mee te maken hebben is dat er meer intelligente apparatuur op aangesloten wordt. Denk hierbij aan phasor measurement units (om lokaal inzicht te krijgen in energiestromen) en laadpalen.

Binnen het door de EU gesponsorde onderzoeksproject FP7 C-DAX is gekeken hoe deze data zijn te beveiligen. Dit is uitgetest binnen het Livelab van Alliander.

Energy Efficiency – Monitoring

Donderdag 6 oktober, 09.00 … 12.30 uur

Zaal Mission 1

http://wots.nl/seminar-ia-energy-efficiency-monitoring/