Hoe zet je Lock-out/Tag-out in bij hydrauliek?

Hoe zet je Lock-out/Tag-out in bij hydrauliek? Stel je hebt een beladen installatie met 20.000 kg en deze kan niet verplaatst worden voor een storing.

Om hydrauliek veilig te kunnen stellen is meestal een vergrendelbare afsluiter niet afdoende. Ook moet rekening worden gehouden met de restdruk in een installatie. Indien de installatie door een zware last op (hoge) druk staat moet een backup aanwezig zijn. Bij drukverlies kan immers altijd de installatie alsnog in beweging komen.
Indien mogelijk zal er een mechanische borging geplaatst moeten worden (zie bijvoorbeeld de normen voor heftafels EN 1570-1 en EN1570-2).

Een geringe zakking van de last door lekverlies kan op meerdere manieren worden gemeten. Door een dergelijke meting aan een alarm te koppelen (een luid signaal, bijvoorbeeld 110 decibel) al dan niet ondersteund door een lichtsignalering, kunnen de medewerkers gealarmeerd worden en zich tijdig in veiligheid stellen. Voor deze werkwijze moeten de medewerkers wel geïnstrueerd/getraind worden.

Deze mogelijkheid is hooguit te hanteren als er geen andere mogelijkheden zijn om de veiligheid van uw medewerkers te borgen. Denk hierbij aan de zware industrie waar de huidige stand der techniek hier nog geen oplossing voor heeft. Indien de huidige stand der techniek wel aanwezig is moet u altijd deze als eerste opvolgen.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV .