EMC-Kennismarkt Oost: vraag en aanbod van kennis en technologie

In het kader van kennisoverdracht organiseert de Nederlandse EMC-ESD Vereniging een aantal EMC-kennismarkten met als doel de vraag en het aanbod vankennis en technologieën op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit bij elkaar te brengen. De eerste kennismarkt vindt plaats op de Universiteit van Twente; de twee andere dagen in Eindhoven en Delft.

Veel EMC-gerelateerde kennis is aanwezig op universiteiten, hogescholen en bij kennisinstellingen. Deze kennis is het resultaat van onderzoeken die daar hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden. Vaak is deze kennis ook beschikbaar voor derden, zeker als het gaat om gesubsidieerde onderzoeken. Maar ook als dat niet het geval is kan het voor bedrijven in de elektrotechnische sector zeer interessant zijn om te vernemen wat er zoal beschikbaar is, niet alleen aan kennis, maar ook activiteiten, producten, diensten en plannen op het gebied van EMC.

Anderzijds is er een potentiële behoefte aan (nieuwe) kennis op het gebied van EMC bij bedrijven die elektrotechnische producten in de ruimste zin ontwikkelen, produceren, installeren of onderhouden. In de praktijk kunnen zich vragen of problemen voordoen die alleen kunnen worden beantwoord of opgelost met nader onderzoek. Het gaat daarbij om vragen of problemen van generieke aard en dus niet om een specifiek stoor- of ontwerpprobleem van een bepaald apparaat of systeem. Vaak is niet bekend waar men dergelijke onderzoeksvragen kwijt kan. Vragen kunnen zich overal voordoen, in grote bedrijven met een eigen EMC-expertiseteam, maar ook bij kleinere (MKB-) bedrijven. Voor deze laatste groep zal het echter lastiger zijn om een vraag, probleem of voorstel ergens neer te leggen.

 

Kennismarkten EMC

Om aanbieders en vragers van EMC-kennis met elkaar in contact te brengen is gekozen voor het marktmodel. De belangrijkste aanbieders van EMC-kennis worden uitgenodigd om hun activiteiten, resultaten, producten en plannen op het gebied van EMC te presenteren. Vervolgens worden de kennisvragers in de gelegenheid gesteld om hun vragen of problemen te presenteren. Tenslotte worden alle partijen in de gelegenheid gesteld om in één-op-één gesprekken te trachten een eerste ‘match’ te maken tussen vragen en aanbod. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van SenterNovem en Syntens aanwezig zijn om uitleg te geven over subsidiemogelijkheden in Nederland bij het ontwikkelen en overdragen van kennis.

 

Programma:

9.00 Ontvangst

9.30 Opening en toelichting doelstelling van deze dag

9.40 Presentatie onderwijs- en onderzoekinstellingen in de ‘regio’ UT, Saxion Hogeschool, Windesheim, HAN, NLR, … Iedere instelling presenteert kort zijn activiteiten op het gebied van EMC volgens vast stramien (kengetallen, activiteiten, plannen, visie,..)

10.20 Presentatie Kenniswerkers. De kenniswerkers van kennisinstellingen presenteren hun activiteiten en resultaten. Zij werken daarbij volgens een vast stramien, waarbij vooral ook de vraag naar mogelijke toepassingen aan de orde komt.

11.20 Pauze

11.50 Presentatie Kenniswerkers (vervolg)

12.50 Lunchbuffet

Kennis- en informatiebeurs. Instellingen en kenniswerkers bemannen stands en geven algemene informatie, evt. demonstraties, posterpresentaties, etc. Tevens informatie over subsidiemogelijkheden en ondersteuning (SenterNovem, Syntens).

14.20 Kennisvragen van bedrijven uit de ‘regio’ Bedrijven: Nedap, Sensata, Thales, MKB,…

Bedrijven geven in het kort een toelichting op de onderzoeksvragen die zij hebben. Het dient daarbij te gaan om generieke vragen, problemen en behoefte aan technologieën en tools op het gebied van EMC in de ruime zin van het woord.

16.00 Conclusies en afsluiting

16.30 Borrel Tevens gelegenheid voor bilateraal overleg tussen kennisaanbieders en kennisvragers.

 

Meer informatie en aanmelden