Eerste plannen voor Hackathon bekend

Op de WoTS Hackathon worden studententeams uitgedaagd om met beschikbaar gestelde componenten en tools een Smart Home in te richten. Zij krijgen daardoor de mogelijkheid om aan de bezoekers (en exposanten) te laten zien hoe innovatief en praktisch ze zijn. De teams van de hogescholen Odisee en Windesheim hebben al een tipje van hun sluier opgericht.

Hogeschool Odisie (Gent, België) splitst het plan om de kamer te automatiseren in een aantal delen. Zo is er verlichting, veiligheid en algemene automatisering. Dat alles wordt aangestuurd vanuit een centrale eenheid. Ze vinden het absoluut noodzakelijk dat alle domotica met een en hetzelfde systeem kan worden aangestuurd. De centrale eenheid wordt opgebouwd rond de LoRa gateway. Deze werkt met een eigen WAN‐netwerk, wat betekent dat je thuisnetwerk niet extra belast wordt met verzoeken die naar de domotica worden gestuurd.

Om de kamer te verlichten wordt een beroep gedaan op de Philips Hue Development kit. Je kunt instellen dat de kleur van de lichten verandert wanneer er bijvoorbeeld een berichtje op je GSM binnenkomt als er iemand aan de deur staat.

De Fibaro Starter Kit bevat een rooksensor die het mogelijk maakt om snel te reageren op brand. Zo kan bijvoorbeeld de stroomvoorziening van bepaalde apparatuur worden uitgeschakeld. Dit kan ook toegepast worden wanneer we door middel van de WaveNed ‘anchors’ merken dat er zich niemand in het huis bevindt.

Om het klimaat in het smart home te regelen, wordt een verwarmingsketel gesimuleerd met een ketelsimulator. De temperatuur wordt geregeld met een slimme thermostaat, de Nefit Easy. De thermostaat zal zich aanpassen aan het gedrag van de bewoners.

De bedoeling van Hogeschool Windesheim (Zwolle) is om het Wavened-netwerk van SallandElectronics te gebruiken in combinatie met een Raspberry pi (of een laptop) om een draadloos proximity netwerk te realiseren. Het netwerk bestaat uit: 2 anchors, 1 node, 1 sniffer, photo-interruptor, Raspberry pi 2/3 en 1 buzzer.

De applicatie is een inbraakalarm: de buzzer gaat af als er iemand binnenkomt die geen node bij zich heeft. Dit wordt op basis van de signaalsterkte gemeten. De  photo-interruptor detecteert beweging in de testruimte. De lichtstraal wordt dan onderbroken. Als de  photo-interruptor wordt onderbroken terwijl er iemand binnenkomt die wel een node bij zich heeft, gaat de buzzer niet af.

Tijdens de beurs houden de teams de bezoekers op de hoogte over de ontwikkelingen. Donderdag 6 oktober om 15.00 uur presenteren/demonstreren ze de uiteindelijke resultaten.