Dringend technici gezocht in levensmiddelenindustrie (video)

De levensmiddelenindustrie heeft dringend technici en technologische mensen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Onder andere de Week van de Levensmiddelenbranche moet hier verandering in brengen.

Het visiedocument ‘Leren en werken, werken en leren’ (PDF), van de Taskforce Human Capital Agenda Food & Feed, maakt het tekort pijnlijk duidelijk.

Overschot arbeidsplekken

In de grootste tak van de Nederlandse industrie, ontwikkelt kennis en innovatie zich in een razend tempo. De uitstroom van beroepsopleidingen is kwalitatief én kwantitatief niet voldoende om uittredend personeel te vervangen. Naar schatting zijn er tot 2022 rond de 1600 arbeidsplekken per jaar beschikbaar die op dit moment niet ingevuld kunnen worden, aldus Taskforce HCA Food & Feed.

De Taskforce HCA zegt hier met verschillende maatregelen verandering in te kunnen brengen. Bedrijven moeten investeren in de duurzame inzetbaarheid van personeel of samenwerken rond de werving van studenten. Ook moet het beroepsonderwijs in regio’s verdeeld worden naar de behoefte van het regionale bedrijfsleven.

Daarnaast laat de Taskforce HCA weten dat de opleidingen beter op de arbeidsmarkt moeten aansluiten door de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te intensiveren.

Week van de levensmiddelenindustrie

De eerste stap in deze samenwerking vindt van 2 tot en met 8 november plaats, in de vorm van de eerste ‘Week van de Levensmiddelenbranche’, een initiatief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Meer informatie: www.futureproof.nl

bron: VMT