Cursussen op het gebied van machineveiligheid

Cursussen in mei en juni 2010

11-05-2009 NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines (NEN)
11-05-2010 Opleiding Expert Machineveiligheid (Pilz)
17-05-2010 Wet- en regelgeving machineveiligheid (NEN)
19-05-2010 Eendaagse cursus Risicobeoordeling en ATEX (NEN)
27-05-2010 Bijeenkomst Wijzigingen NPR 7910: zonering gas- en stofomgevingen (NEN)
01-06-2010 Richtlijn Arbeidsmiddelen (D&F)
03-06-2010 SIL Veiligheidsbesturingen volgens SIL en PL (D&F)
09-06-2010 Elektrische installaties in explosiegevaarlijke gebieden (NEN)
29-06-2010 Update Machineveiligheid (Pilz)
16-11-2010 Drukapparatuur voor gebruikers (D&F)

NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines (NEN)
In 2006 is de nieuwe versie van NEN-EN-IEC 60204-1 verschenen. Deze versie wordt in 2007 geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn. De norm vormt de basis voor deze cursus, waarin ook de verbanden en samenhang met andere normen aan de orde komen

Opleiding Expert Machineveiligheid (4 dagen, Pilz )
Deze vierdaagse opleiding wordt verzorgd door ervaren safety consultants van Pilz. In de dagelijkse praktijk voeren zij risicobeoordelingen uit, stellen veiligheidsconcepten op en begeleiden machinebouwers bij de CE-markering. Hierdoor zal er tijdens de opleiding veel aandacht zijn voor praktijksituaties, zodat de cursist de opgedane kennis en ervaring direct kan toepassen op zijn eigen werkomgeving.
Dag 1: Basisdag wetgeving en risicobeoordeling
Dag 2: Veilig ontwerpen
Dag 3: Elektrische veiligheid vlg. EN-IEC 60204-1
Dag 4: CE documentatie en bewijslast
Data: Eerste dag (basisdag wetgeving en veiligheid, vanaf 9 maart 2010), de cursussen zijn ook afzonderlijk te volgen en kosten dan € 375,-

Wet- en regelgeving machineveiligheid (NEN)

Eendaagse cursus Risicobeoordeling en ATEX (NEN)
U leert:
wat de eisen zijn vanuit de ATEX-richtlijnen bij risicobeoordeling en -inventarisatie;
de inhoud van NEN-EN 15198 en NEN-EN 15233;
de relatie met NEN-EN-ISO 12100 en NEN-EN-ISO 14121;
het opsporen en correct omschrijven van ontploffingsgevaren en -risico’s;
de methodiek en systematiek voor risicobeoordeling te gebruiken;
geïnventariseerde risico’s te waarderen;
aan de hand van enkele cases zelfstandig een risicobeoordeling op te zetten.
 
Bijeenkomst Wijzigingen NPR 7910: zonering gas- en stofomgevingen (NEN)
Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de wijzigingen en de consequenties van de herziening van NPR 7910 (zowel deel 1 als deel 2). Ook de gerelateerde normen NEN-EN-IEC 60079-10 en 61241-10, waarop de NPR’s zijn gebaseerd, zijn veranderd. Wat de gevolgen daarvan zijn voor de werkgever komt ook aan de orde.

Richtlijn Arbeidsmiddelen (D&F)
De training behandelt de praktische uitwerking van de Richtlijn Arbeidsmiddelen (Arbobesluit Hoofdstuk 7). In de cursus komt zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren. De theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis direct in de praktijk.
Kosten: € 535,00 (excl. btw)
Meer info over de training klik hier

SIL Veiligheidsbesturingen volgens SIL en PL (D&F)
D&F geeft tijdens deze ééndaagse training op praktische wijze invulling aan SIL (Safety Integrity Level  (NEN-EN- IEC 62061)) en PL(Performance Level  (NEN-EN-ISO 13849-1))
Tijdens de training worden de oude èn de nieuwe normen behandeld. Dat gebeurt praktijkgericht met verhelderende voorbeeldberekeningen. Alle aspecten die in dit kader van belang zijn – zoals machineveiligheid, stappenplan van bronaanpak en veiligheidsbesturing – passeren de revue.
De training behandelt de praktische uitwerking van normen voor elektrische veiligheid en veiligheidsbesturingen. De theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis direct in de praktijk.
 
Elektrische installaties in gebieden met ontploffingsgevaar (NEN)
Deze dag gaat ondermeer dieper in op twee normen die belangrijk zijn voor een veilige elektrische installatie: IEC 60079-14 en IEC 61241-14. Bovendien leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe u elektrische installaties kunt onderhouden en inspecteren. Ook worden de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen gegeven.

Update Machineveiligheid (Pilz)
Deze cursus is specifiek bedoeld voor oud-cursisten, die in de afgelopen jaren trainingen bij Pilz hebben gevolgd.
Inhoud:

  • Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG en bijbehorende veranderingen
  • Belangrijkste wijzigingen op normgebied, zoals:
  • Risicobeoordeling van machines (EN 1050 / ISO 14121-1)
  • Veiligheidsafstanden afschermingen (EN 294 en EN 811 / ISO 13857)
  • Noodstopsystemen (EN 418 / ISO 13850)
  • Besturingstechnische veiligheid (EN 954-1 / ISO 13849-1)
  • Verdiepende kennis in aanpak van machineveiligheid
  • Hoe te starten met machineveiligheid en waar haal ik de informatie vandaan ?
  • Strategie van veilig ontwerpen
  • Praktische voorbeelden

Drukapparatuur voor gebruikers (D&F)
Na het volgen van deze training kent u de ins en outs van het Warenwetbesluit Drukapparatuur. U wordt tijdens de training door alle noodzakelijke stappen geleid zodat u kunt voldoen aan alle relevante Wet- en Regelgeving die van toepassing is voor eindgebruikers van drukapparatuur.