Coronacrisis hoe nu verder: maatregelen voor de technologische industrie

Aan de hand van een aantal thema’s – zoals innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, internationaal ondernemen – doet FME suggesties voor hoe we op korte termijn de ergste Corona-klappen kunnen opvangen, vervolgens weer kunnen doorstarten en er op langere termijn voor kunnen zorgen dat deze crisis onze economie versterkt in plaats van verzwakt. De organisatie stelt hierbij onder meer de vraag of Nederland zich minder afhankelijk moet maken van internationale waardeketens.

‘De mondiale waardeketen na corona kan er heel anders uitzien. Dat biedt ook kansen voor de Nederlandse industrie als zij snel in kan spelen op de veranderende realiteit. Plannen om in innovatie, digitalisering en sleuteltechnologieën te investeren, publiek en privaat, mogen niet lijden onder uitgaven die nu gedaan worden om acute economische pijn te verzachten. Sterker nog: investeringen in innovatie moeten sneller en voortvarender worden uitgevoerd.

‘Daarnaast moeten er herstelmaatregelen komen die bedrijven een (financiële) adempauze geven en de hervorming van de arbeidsmarkt moet versneld worden doorgezet. Juist in deze tijd zijn extra investeringen in de wendbaarheid en weerbaarheid van de beroepsbevolking nodig, zodat Nederland haar tekort aan mensen met de juiste echnologische kennis en vaardigheden verkleint. Hierdoor zullen bedrijven en hun medewerkers maximaal profiteren van het herstel van de Nederlandse economie.’

 FME Corona-agenda.