ATEX-richtlijnen 95 en 137 blijven van kracht

De nieuwe IECEx-certificering van explosieveilig installatiemateriaal vormt geen vervanging van de Europese ATEX-richtlijnen 95 en 137.

Voor het ontwerpen en installeren blijft de nationale Arbowetgeving gewoon verplicht. Daarin mogen alleen apparaten en componenten worden geïnstalleerd die volgens hun CE-Ex-markering bij Atex 95 in de betreffende zones zijn toegestaan.

IECEx is slechts een vrijwillig certificeringsysteem dat het voor fabrikanten van explosieveilige producten makkelijker moet maken hun producten over de hele wereld te kunnen verkopen. En uiteraard om de installaties als geheel als explosieveilig te kunnen certificeren. Dat geldt ook voor de mensen die deze installaties ontwerpen, installeren, onderhouden en inspecteren. Hiermee kan de eigenaar van een installatie binnenkort aantonen aan zijn wettelijke verplichtingen op dit gebied te voldoen.

Vrijwillig

Wat dat betreft verandert er dus voor Europese en Nederlandse installatie-eigenaren, -adviseurs, -installateurs en -inspecteurs wel degelijk wat. De ATEX-richtlijnen en de bijbehorende CE-Ex-markering zijn verplicht, terwijl de IECEx-certificering vrijwillig is. Alleen als deze binnen een overeenkomst tussen opdrachtgever en installateur wordt overeengekomen is er een privaatrechtelijke plicht tot certificering. Ieder land bepaalt echter zelf hoeveel waarde aan het IECEx-certificaat wordt toegekend.

Europa en Nederland

“Of het EU-lidstaten ooit wordt toegestaan – in plaats van de CE-markering – producten met het wereldwijde IECEx-certificaat toe te laten, weet nog niemand”, zo verzekert Willem van Diedenhoven. Hij is lid van normcommissie NEC 31 van het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) en andere Europese en internationale commissies die zich bezighouden met zowel elektrisch als niet-elektrisch explosieveilig materieel. NEC 31 heeft de normalisatie van elektrotechnisch materieel voor installaties in omgevingen waar ontploffingsgevaar kan ontstaan onder haar hoede. Van Diedenhoven ziet het nog altijd als belangrijkste taak van deze normcommissie om Nederlandse invloed uit te oefenen op de vele normen die in Europa binnen de normorganisaties CENELEC en CEN, en het IEC worden ontwikkeld.

Maatwerk

In het dagelijks leven is Van Diedenhoven directeur van Artidor, een in explosieveiligheid gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf richt zich met name op het aanpassen van bestaande ‘gewone’ apparaten voor toepassing in met name explosiegevaarlijke zones 2.

Lees hier meer over in het tweede nummer van Mag1010 van 2011 of kijk op www.mag1010.nl.
Bron: NEN