250 bedrijven pleiten voor corona-herstel gebaseerd op duurzaamheid

250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in Covid-19 recovery’ getekend, waarin zij bepleiten om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring vrijdag overhandigd aan minister Kaag van Buitenlandse Handel.

"Ondanks de ongekende crisis die ons allemaal raakt, mogen we de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, armoede en ongelijkheid niet vergeten", stelt Balkenende. "Bij de besteding van het geld uit de grote herstelfondsen die nu worden ingericht, kunnen de SDGs, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, leidraad zijn." Balkenende is ‘blij verrast’ dat binnen een paar dagen zoveel Nederlandse bedrijven zich achter de verklaring hebben gesteld. "Dat wijst op een enorm commitment voor duurzaam herstel en een betere samenleving."

De verklaring is op initiatief van de DSGC (acht ceo’s van Nederlandse multinationals) opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. In landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk heeft het bedrijfsleven een vergelijkbare verklaring uitgegeven.

Klimaatakkoord

Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt het kabinet om steun aan de Europese Commissie in haar voornemen de Green Deal op te nemen als kernelement van het EU-herstelplan. Daarnaast moet het kabinet zich inzetten voor investeringen uit het Europese herstelplan die bijdragen aan het realiseren van de SDGs. Ook moet het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijven staan en indien mogelijk zelfs versneld wordt uitgevoerd door aanvullende investeringen. Het bedrijfsleven wil zelf ook substantieel bijdragen aan het duurzame herstel, en samen met de Nederlandse en Europese overheid investeren in een schone en inclusieve economie.

 Green Recovery Business statement NL.