Zuid-Holland wil omzet technologische industrie verdubbelen

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ), HI (Holland Instrumentation) en InnovationQuarter hebben de ambitie om de omzet van de technologische industrie in Zuid-Holland te verdubbelen van 26 miljard euro naar 50 miljard in 2030, met name door allerlei producten te ontwikkelen die maatschappelijke problemen helpen oplossen. En passant ontstaan zo zeker 30.000 nieuwe banen.

Zuid-Holland is de provincie met de meeste bedrijven in de technologische industrie, dat is de hightech en midtech industrie inclusief toeleveranciersketen. Ruim 31.000 bedrijven bieden werk aan 110.000 mensen in Zuid-Holland. Deze bedrijven zijn in vele eindmarkten actief, van maritiem tot zorg en tuinbouw. Dat biedt kansen die nu nog onderbenut blijven. Terwijl ze heel veel gemeenschappelijke uitdagingen hebben die je met elkaar veel slimmer en beter kunt oppakken: denk aan alles wat te maken heeft met digitalisering, 3D printen, tekort aan personeel en nieuwe vaardigheden voor nieuwe technologie. Samenwerking levert ook businesskansen: want innovatie ontstaat vooral door slimme combinaties van bestaande technieken, die in andere sectoren al langer worden toegepast.

Ambities

De initiatiefnemers hebben hun ambities samengevat in een ActieAgenda. De ambities zijn:

  • een verdubbeling van de omzet en dus de toegevoegde waarde in 2030
  • ongeveer 30.000 extra banen
  • producten die onze wereld schoner, duurzamer en gezonder maken.

Samenwerking is de katalysator om dit te bereiken. Daarvoor zetten de gezamenlijke partners van de ActieAgenda technologische Industrie in op een beperkt aantal nieuwe productketens die maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen. Dit wordt ondersteund door de digitalisering in het toeleverancierssysteem, het versterken van de instroom en vasthouden van talent, en het versterken van het netwerk en ecosysteem.