Tweede Kamer wil 10 miljard EU-geld van landbouw en regio’s overhevelen naar innovatie

De regering moet zich inzetten om jaarlijks zeker 10 miljard euro van de Europese cohesie-, structuur- en landbouwsubsidies over te hevelen naar onderzoek en innovatie. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde hiertoe een motie van D66, PvdA en GroenLinks.

Staatssecretaris Ben Knapen (CDA) zei dat de motie "richting ondersteuning van beleid gaat”. Hij kan niet zeggen of het bedrag van 10 miljard ook zal worden behaald. De onderhandelingen over de nieuwe meerjarige EU-begroting voor de periode 2014-2020 lopen namelijk nog.

De prioriteit bij de EU-begroting 2014-2020 ligt voor het kabinet bij onderzoek, onderwijs en innovatie. Verder zet het in op een bevriezing van de nominale hoogte van de landbouwsubsidies en op een korting van de cohesie- en structuurfondsen.

Ger Koopmans van de Tweede Kamerfractie van het CDA spreekt van een ,"onverstandige onderhandelingsstrategie”. Als de 10 miljard helemaal van de landbouwsubsidies – de grootste pot – afgaat, kost het de Nederlandse boeren 200 miljoen euro per jaar, stelt Koopmans.

Naast D66, PvdA en GroenLinks stemde ook regeringspartij VVD voor de motie.