Top 5 Industriële cybersecurity-trends 2021

Wat zijn de vijf belangrijkste trends op het gebied van industriële cybersecurity?
Het is lastig om precies te voorspellen wat voor uitdagingen 2021 gaat brengen op het gebied van cybersecurity maar Applied Risk noemt er vijf.

Beveiliging zal in 2021 een urgente zaak blijven, aangezien reputatie, veiligheid, financiële impact, compliance en nationale beveiliging enkele van de belangrijkste drijfveren zullen blijven in het OT-beveiligingsgebied stelt Applied Risk.

Hieronder enkele van de belangrijkste trends die in de industriële organisaties in 2021 zullen domineren:

1. Ransomware campagnes
Ransomware zal een fysieke impact hebben op de productie, aangezien cybercriminelen industriële organisaties ontdekt hebben. Vaak zijn de organisaties niet goed voorbereid op dit soort aanvallen en het kan zeer lucratief zijn voor de criminelen.

2. Toegang op afstand
De impact van COVID-19 en de focus op werk op afstand zullen ruimere mogelijkheden bieden om kwetsbaarheden in industriële productievloeren te onderzoeken, en zullen een primair risico vormen.

3. Geopolitieke & Supply Chain-aanvallen
Aanvallen op OT zullen belangrijker worden tijdens geopolitieke spanningen, waarbij zeer geavanceerde aanvallen nieuwe technieken zullen verkennen.

4. Kunstmatige intelligentie

De invoering van AI (artificial intelligence) zal een nieuw tijdperk van aanvallen tegen IT/OT-omgevingen openen, waarbij AI wordt ingezet. Deze trend werkt aan twee kanten, aangezien aan de ene kant de bedreigingsactoren machine learning (ML) zullen gebruiken om aanvallen op netwerken en systemen te versnellen. Aan de andere kant zal het ook worden gebruikt om de volgende stappen van aanvallers te voorspellen en onderliggende aanvalspatronen van cybercriminelen bloot te leggen. Zo kunnen AI-systemen vaststellen waar de volgende aanval waarschijnlijk zal plaatsvinden en zelfs bepalen welke bedreigingsactor de meest waarschijnlijke boosdoener is. Terwijl cyberaanvallen in de toekomst in microseconden kunnen voorkomen, moet AI – een verbeterde technologie die aanvallen kan detecteren en anticiperen – in de toekomst werkelijkheid worden.

5. Nieuwe beveiligingsmodellen: Het traditionele gebruik van dreigingsdetectieparadigma’s zal worden vervangen door proactieve risicovermijdingsstrategieën.

Lees verder op https://applied-risk.com/resources/top5-industrial-cybersecurity-predictions-2021