TNO zet zich in voor veiliger industriële besturingssystemen en smart grids

Annemarie Zielstra van TNO en het Nederlands Centre for Protection of National Infrastructure (CPNI.NL) is de komende vier jaar coördinator van de thematische Group ‘Industrial Control Systems and Smart Grid Security’ van ERNCIP.

Het programma EU Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP) beoogt EU-breed te komen tot harmonisatie en standaarden op het gebied van beveiliging. Dit is nodig voor een meer vertrouwenwekkende, homogene en krachtige EU-markt voor beveiligingsproducten, -systemen en -diensten.

Beveiliging besturingssystemen

ERNCIP’s missie is daarom het stimuleren van innovatieve, sterke, efficiënte en competitieve beveiligingsoplossingen door het in netwerken bundelen van de Europese experimentele voorzieningen. De thematische groep voor beveiliging en veiligheid van industriële besturingssystemen (ICS) en smart grids is daarvan een uitwerking.

EU Joint Research Centre

De eerste bijeenkomst van de thematische groep vond begin februari plaats in het EU Joint Research Centre in Ispra, Italië. Auke Huistra (CPNI.NL) schetste het internationale landschap van activiteiten op gebied van beveiliging van Industrial Control Systems.

Eric Luiijf (TNO/CPNI.NL) sprak over de verschillen tussen Europa en de VS op het gebied van smart grids en de organisatorische en technische beveiligings¬uitdagingen waar Europa op dit gebied voor staat.

Prominente rol CPNI.NL en TNO

Deze prominente positie van TNO en CPNI.NL in Europees verband komt voort uit de grote reeks aan activiteiten van CPNI.NL (voormalig NICC). CPNI.NL richt zich op bewustwording en informatiedelen tussen organisaties uit de vitale infrastructuren, zowel nationaal als internationaal. TNO ondersteunt CPNI.NL op het gebied van ICS Security en smart grids.