Regels rondom industriële subsidies aangescherpt

De Europese Unie (EU), de Verenigde Staten (VS) en Japan zijn het eens over het aanscherpen van bestaande regels rondom industriële subsidies. Gedwongen overdracht van technologie wordt hierbij afgekeurd.

Dit maken vertegenwoordigers van de landen bekend in een gezamenlijke verklaring na een bijeenkomst in het Amerikaanse Washington. De EU, VS en Japan zijn het erover eens dat de huidige lijst met subsidies op grond van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) verboden zijn niet volstaat om markt- en handelsverstorende subsidies in bepaalde rechtsgebieden aan te pakken. Om deze subsidies aan te pakken is het nodig nieuwe soorten onvoorwaardelijke subsidies toe te voegen aan de lijst. 
Speelveld nivelleren
Een structurele hervorming van de WTO en het nivelleren van het speelveld in de wereldhandel is een belangrijke prioriteit voor zowel de EU als de Commissie-Von der Leyen. Phil Hogan, Commissaris voor Handel: "Deze gezamenlijke verklaring is een belangrijke stap in de aanpak van een aantal fundamentele verstoringen van de wereldhandel. De EU heeft altijd gesteld dat multilaterale onderhandelingen een doeltreffende oplossing kunnen bieden voor deze problemen. Ik ben blij dat de Verenigde Staten en Japan dit standpunt delen. Ik ben ambassadeur Lighthizer en minister Kajiyama erkentelijk voor hun constructieve samenwerking. Deze verklaring staat ook symbool voor een constructieve strategische samenwerking tussen drie belangrijke spelers in de wereldhandel."
Voor ‘bijzonder schadelijke soorten subsidies’ zoals buitensporig grote subsidies gaat een omgekeerde bewijslast gelden. Het WTO-lid dat deze subsidie verleent moet aantonen dat de subsidie geen ernstige negatieve handels- capaciteitseffecten heeft en er sprake is van daadwerkelijke transparantie. Daarnaast bevestigen de partijen het belang van de overdracht van technologie voor de mondiale handel en investeringen. De EU, VS en Japan bespraken mogelijk basisregels die praktijken van derde landen inzake gedwongen technologieoverdracht te voorkomen.
De drie landen spreken ook uit samen te blijven werken op verschillende belangrijke punten. Het gaat hierbij onder meer om: 
  • Het belang van marktgerichte voorwaarden
  • Het hervormen van de WTO om tot een betere naleving van bestaande kennisgevingsverplichtingen te komen
  • Bij geavanceerde WTO-leden die aanspraak maken op de status van ontwikkelingsland erop aandringen om in het kader van lopende en toekomstige WTO-onderhandelingen volledige verbintenissen aan te gaan
  • Het vaststellen van internationale regels en handelsgerelateerde aspecten van de elektronische handel binnen de WTO
  • Internationale fora zoals het Mondiaal Forum over de overcapaciteit van staal en de bijeenkomst van regeringen en autoriteiten over halfgeleiders.
De gezamenlijke verklaring is hier  te vinden.