Veiligheidssysteem PNOZmulti

Het multifunctionele en modulaire veiligheidssysteem PNOZmulti is uitgebreid met modulen voor gegevensoverdracht via Ethernet-IP. De modulen bieden de mogelijkheid te communiceren via de protocollen Profinet/IO, EtherNet/IP en Modbus/TCP. Hiermee kan PNOZmulti ook in daarvoor geschikte en bestaande installaties worden geïntegreerd. Diagnosegegevens en besturingsinformatie van de PNOZmulti zijn door middel van de uitbreidingsmodules via Ethernet over te dragen op een beheers- en besturingssysteem. Dit leidt tot een reductie van bedrading en kosten én biedt een comfortabele diagnosemogelijkheid. Tussen de basismodule en de uitbreidingsmodule is een module voor een afzonderlijke 24V-voeding in te voegen hetgeen de beschikbaarheid van de buskoppelingen vergroot.